Management Consulting

Fra idé til implementering

AlfaNordics management konsulenter​

I de seneste år er farma- og biotekbranchen blevet konfronteret med skiftende markedsforhold. Efterspørgslen er domineret af en hurtigt skiftende lovgivning, et stigende antal regler og skærpede krav til virksomheder af regulerende myndigheder samt stigende prispres fra myndigheder og forbrugere. Udbudssiden af lægemidler står også over for konstante ændringer: Globalisering af hele værditilvækstkæden, stigende tendens til outsourcing af produktionen til mindre løntunge lande, nye konkurrenter og salgskanaler samt udløb af vigtige blockbuster patenter. Disse betingelser sætter ekstra pres på produktionen, samtidig med, at de gamle industristrukturer udfordres. En virksomhed skal være villig til at ændre sig for at overleve.

Vi kan hjælpe fra idé til implementering

Vi tilbyder en bredt vifte af viden inden for strategiske og organisatoriske konsulentydelser fra risikovurdering i industrien til administrationen, GAP-analyse, interim ledelse og retningslinjer for indkøb – fra idé til implementering.

Vi er specialister i skræddersyede løsninger

AlfaNordics Management Consulting specialister kender de udfordringer, som den farmaceutiske industri står overfor i øjeblikket. Vi hjælper virksomheder, der opererer inden for denne sektor, med at få viden om ændringer, så de kan bruges til virksomhedens fordel. Med farma og biotek som vores fokusindustri har vi specialiseret os i at tilbyde skræddersyede løsninger – fra strategiske koncepter til de realiserede resultater.

Vores tilgang til at kvalitetssikre processen i produktionen eller administrationen bygger på en ”bagudrettet” strategi. Vi arbejder baglæns i processen, så man vil være i stand til at stille skarpt på de potentielle forbedringsforslag i en langt mere fokuseret i forhold til det/de endelige kvalitetskrav (output). Dette i modsætning til, at når man starter fra begyndelsen, kræver det en langt skarpere prognose med hensyn til, hvorledes de enkelte procestrin reagerer indbyrdes på eventuelle fejlkilder og til sidst i forhold til det endelige output.

Kontakt os for at høre mere om, hvorfor vi tror på, at man skal starte med udgangspunktet i proceslabyrinten for at finde den hurtigste og korteste vej ud.

Følgende er et udpluk af den ekspertise vi har indenfor Management Consulting:

QRM-risikovurdering – ICHQ9​

Risikostyring er en systematisk proces for vurdering, kontrol, kommunikation og gennemgang af de risici som kvaliteten af lægemidler er udsat for. Vi anvender den proaktivt i samarbejde med vores kunder. I workshops gennemgår vi kritiske processer, belyser problemstillinger og kommer med mulige løsningsforslag.

FMEA (Failure Mode and Effects Analysis)

Interessen omkring FMEA er stigende. Modellen, der blev udviklet til forsvaret tilbage i 1949, blev for alvor anvendt, da NASA skulle arbejde med risikovurderinger i forbindelse med deres rumprogram. FMEA-modeller er gode til at skabe en struktur, og modellerne hjælper med at afgøre, hvilke risici der vækker størst bekymring og derfor kræver en indsats for at undgå, at et problem i det hele taget opstår. Idéen er at analysere potentielle svigt. Disse risici sættes i system, så vægten og sandsynligheden for fejl bliver overskueliggjort.

Management Consulting

Vores virksomhedsrådgivning fokuserer på dine mest kritiske spørgsmål og muligheder: strategi, organisation, virksomhed, transformation og rettidig omhu, på tværs af alle brancher og geografiske områder.

GMP / GDP GAP-analyse

Auditering er en afgørende del af GMP / GDP, der sikrer overholdelse af gældende GMP/GDP-krav og er afgørende for kundens ”licence to operate” i den farmaceutiske og bioteknologiske industri. Vi gennemfører GAP-analyser baseret på den aktuelle tilstand af daglige rutiner og drift og gældende krav.

Interim Management

Interim ledelse er et fleksibelt og værdiskabende ledelsesværktøj og ofte en god løsning på de ledelsesbehov, der opstår i en stadigt mere dynamisk verden. Vores interim ledere har solid ledererfaring med i bagagen og løser typisk opgaver inden for topledelse, strategisk ledelse og projekt- eller driftsledelse.

Uddannelse

Vi leverer uddannelsesprogrammer inden for QRM-risikovurdering ifølge ICHQ9.

Hvorfor os?

​Vi er en specialiseret konsulentafdeling under AlfaNordic, der betjener den farmaceutiske og bioteknologiske industri. Vi føler os i stand til at konkurrere med virksomheder mange gange vores størrelse af følgende grunde:

Kontrolleret vækst og stigende effektivitet er ofte nøgleordet for virksomhedens succes og rentabilitet. Disse mål er ligeså ofte virksomhedens vigtigste prioriteter, men kan reduceres eller forsvinde ved daglige forstyrrelser af utilstrækkelige og risikofyldte processer i administration samt produktion. Som samarbejdspartner, vil AlfaNordic være den bedste indenfor området. Vi evaluerer den strategiske risiko og yder organisatorisk rådgivning til hele værdikæden i din virksomhed.

Vores salgs- og leveranceproces

1. Kompetence behov

Kompetencebehovet til den ønskede opgave beskrives sammen med kunden. Eventuelt afholdes et salgsmøde. Kontakt AlfaNordics salg eller en funktionschef.

2. Oplæg og gennemsyn​

AlfaNordic forbereder oplæg, tidsbehov og CV’er til opgaven, samt afsender oplægget til kunden efterfulgt af en gennemgang. Evt. møde for yderligere diskussion af oplægget.

3. Kontrakt

AlfaNordic fremsender kontrakt til godkendelse hos kunden. Kontrakten indeholder økonomi, navngivne konsulenter og tidsforbrug, samt start- og slutdatoer.

4. Start opgave

AlfaNordics konsulenter starter på opgaven på aftalte tidspunkt.

5. Løbende opfølgning

AlfaNordic følger op på konsulenterne og afholder løbende situationsmøder med både kunden og med konsulenterne.

6. Afslutning og kundeevaluering

Opgaven afsluttes til aftalt tid og økonomi. AlfaNordic følger op med kundeevalueringsskema og en afsluttende dialog med kunden.

Kontakt vores Management Consulting team

Frank Winther-Hinge
Partner & Managing Director, AlfaNordic Academy & Director, Management Consulting, Project Management & Process & IT/Automation
+45 5059 1598
Email
Rasmus Kriegel
Partner, Sales
+45 3144 7515
Email
Steen Langgaard Jensen
Chief operating officer
+45 6124 5169
Email
da_DK

Vi benytter os af cookies for at generere statistik samt optimere brugervenligheden og funktionaliteten. 
I vores cookiepolitik kan du finde mere information om vores brug af cookies og hvordan man sletter eller blokerer disse. 
Hvis du ikke aktivt foretager et valg, men fortsætter med dit besøg på vores hjemmeside, samtykker du til vores anvendelse af cookies.