IT & Automation

Vær på forkant med udviklingen

AlfaNordics IT- og automationskonsulenter

Udviklingen indenfor IT og Automation går meget stærk. Hvem skulle tro at vi på få år er gået fra at tale om servere, PLC’ere og lokale netværk til cloud-løsninger, robotter, big data, Pharma 4.0 og kunstig intelligens?

Denne spændende udvikling stiller nye udfordringer til en branche der er højt reguleret og giver samtidig mange nye muligheder, man som farmaceutisk virksomhed bør omfavne samt sikre sig de konkurrencefordele det giver i en forbundet verden. 

AlfaNordics IT- og automationskonsulenter besidder ekspertviden inden for validering og projektledelse af IT og Automation løsninger. Ligeledes er vi også eksperter i forandringsledelse; Vi ved hvordan forandringer forankres, så ændringer i arbejds- og forretningsgange bliver en del af den eksisterende virksomhedskultur.

Vi kan hjælpe med overblik og systemviden

Når der skal vælges nye systemer eller optimeres på virksomhedens systemer, er det vigtigt at få den rigtige løsning fra starten. Vores konsulenter kan hjælpe i processen med at skabe klarhed over projektet, vælge en relevant leverandør, lave en plan og stå for implementeringen.

Bred ekspertise på tværs af vores områder

I AlfaNordic gør vi meget ud af at holde os ajour med de nyeste trends inden for IT og Automation samt holder vores erfarne konsulenter opdateret. Vi kan derfor hjælpe virksomhederne med at være på forkant med kommende udfordringer, så de er i stand til at reagere i tide, hvilket sparer tid og omkostninger. Evnen til at kunne kombinere vores ekspertise på tværs af vores teams fra validering og regulatorisk til IT og Automation og projektledelse, er en af de styrker der karakteriserer AlfaNordic.

Følgende er et udpluk af den ekspertise vi har indenfor IT og Automation:

Compliance i henhold til 21CFR Part 11, Eduralex vol 4 annex 11, GAMP 5, GDPR

Ved implementering, opdatering eller udvidelse af IT og Automation systemer, er det afgørende med indgående kendskab til de regulatoriske retningslinjer. Vores erfarne konsulenter har den viden der skal til for, at udarbejde kravs-specificeringer så det også efterfølgende muliggøre validering af systemerne.

Implementering, processupport, procesoptimering (LEAN) og dekommissionering

Baseret på en livscyklusvurdering af et IT eller Automation system kan vi tilbyde support i alle systemets faser. Det er vigtigt med fokus på det fulde forløb, for at sikre sig at man kan/får  dokumenteret alle faser korrekt. AlfaNordic har erfarne IT og Automation ressourcer, der kan håndtere og dokumentere alle faser i et systems livscyklus. 

Business case, risikovurdering og udbytterealisering

Udarbejdelse af business case, risikovurdering og udbytterealisering er afgørende elementer for godkendelse af- og succes for et projekt.
Det er essentielt at sikre, at alle elementer indgår og betragtes i udarbejdelsen af en business case og dertil hørende risikovurdering. Manglende elementer har direkte indflydelse på projektets budget og udbytterealisering. Vi har erfarne projektledere der supporterer med udarbejdelse og granskning af business cases, risikovurderinger og projekteksekverings plan, der understøtter udbytterealiseringen.  

Granskning og analyser af "legacy systemer"​

Når eksisterende software systemer (Legacy systems) skal opdateres eller udskiftes, er det afgørende at sikre at data, eksisterende systemer og løsninger fortsætte med at fungere, for at opretholde valideringen af systemerne. En granskning vil sikre kompatibilitet mellem eksisterende platforme og funktionalitet. Den nye løsning kan synliggøre udfordringer der skal adresseres som del af implementeringen eller opgradering. AlfaNordic har konsulenter med mange års erfaring inden for denne type opgaver som har arbejdet med mange forskellige systemer og applikationer.

Leverandør audit og styring

Auditering og styring af leverandører er vigtig for at sikre, at kvaliteten af leverancerne samt leverandøren lever op til det specificerede. En audit af leverandøren og dennes dokumentationsniveau er et væsentligt værktøj i forhold til denne opgave. AlfaNordic har IT og Automation projektledere som er erfarne i forhold til at gennemføre leverandør Audit og styring.

Kravsspecifikation, verifikation og validering

Som med alle projekter er det vigtigt for IT og Automation, at det fra start bliver sikret, at alle kravspecifikationer er fyldestgørende, præcise og testbare. Det vil sige at der foreligger dokumentation for alle specifikationer og deres kritikalitet, for at sikre at dokumentation og valideringsniveauet er tilstrækkeligt til, at overholde gældende regulatoriske krav. AlfaNordic har erfarne IT og Automation personer med indgående proceskendskab som kan supportere og sikre niveauet i alle ovennævnte facer af projektet..

Projektledelse

Baseret på projekttype og ønsket tilgang til projektet kan AlfaNordic tilbyde certificerede projektledere. Vi har certificeringer inden for projektledelse så som PMP, SCRUM, IPMA(C), Agile.

Forandringsledelse

Er forandringsledelse at sige den samme ting 21 gange? Hvad med en brændende platform? Begge dele hjælper, men der skal mere til. Når lovgivningen ændres og kvalitetssystemet opdateres er næste audit resultat afhængig af implementeringen. Vi har erfaringen med, at få organisationer til at arbejde på nye måder.

Hvorfor os?

​Vi er en specialiseret konsulentafdeling under AlfaNordic, der betjener den farmaceutiske og bioteknologiske industri. Vi føler os i stand til at konkurrere med virksomheder mange gange vores størrelse af følgende grunde:

Kontrolleret vækst og stigende effektivitet er ofte nøgleordet for virksomhedens succes og rentabilitet. Disse mål er ligeså ofte virksomhedens vigtigste prioriteter, men kan reduceres eller forsvinde ved daglige forstyrrelser af utilstrækkelige og risikofyldte processer i administration samt produktion. Som samarbejdspartner, vil AlfaNordic være den bedste indenfor området. Vi evaluerer den strategiske risiko og yder organisatorisk rådgivning til hele værdikæden i din virksomhed.

Vores salgs- og leveranceproces

1. Kompetence behov

Kompetencebehovet til den ønskede opgave beskrives sammen med kunden. Eventuelt afholdes et salgsmøde. Kontakt AlfaNordics salg eller en funktionschef.

2. Oplæg og gennemsyn​

AlfaNordic forbereder oplæg, tidsbehov og CV’er til opgaven, samt afsender oplægget til kunden efterfulgt af en gennemgang. Evt. møde for yderligere diskussion af oplægget.

3. Kontrakt

AlfaNordic fremsender kontrakt til godkendelse hos kunden. Kontrakten indeholder økonomi, navngivne konsulenter og tidsforbrug, samt start- og slutdatoer.

4. Start opgave

AlfaNordics konsulenter starter på opgaven på aftalte tidspunkt.

5. Løbende opfølgning

AlfaNordic følger op på konsulenterne og afholder løbende situationsmøder med både kunden og med konsulenterne.

6. Afslutning og kundeevaluering

Opgaven afsluttes til aftalt tid og økonomi. AlfaNordic følger op med kundeevalueringsskema og en afsluttende dialog med kunden.

Kontakt vores automationsteam

Frank Winther-Hinge
Forretningschef / Vice President
+45 5059 1598
Email
Rasmus Kriegel
Market Director
+45 3144 7515
Email
da_DK