SÅDAN ARBEJDER VI

-med Regulatory Affairs

Både resultaterne og samarbejdet skal være af værdi for den enkelte kunde, der vælger at hyre en konsulent til at løse RA-opgaver. Vi ved af erfaring hvad der er vigtigt og derfor sikrer vi:

  • Kort svartid på alle henvendelser, uanset opgavens størrelse og indhold
  • Klar forventningsafstemning og hurtig etablering af rammen for samarbejdet, så vi kan komme i gang med at løse opgaven
  • Forudgående samtale mellem kunden og den konsulent som skal løse opgaven, så vi sikrer et stærkt fagligt match og god kemi
  • Personlig kontakt og løbende tilbagemelding på fremdrift i opgaveløsningen.
  • Enkel fakturering og kun for de timer, som reelt er brugt på at løse opgaven.

PROCESSEN

Behovsafdækning og forventningsafstemning

I dialog med den enkelte virksomhed og vores erfarne specialister kortlægger vi de konkrete udfordringer og behov, og vurderer dem ud fra en faglig vinkel.
Derefter afstemmer vi de gensidige forventninger til løsningen og aftaler næste trin

number_1_1080x1080px
number_2_1080x1080px

Rammen for samarbejdet

AlfaNordic udarbejder og fremsender oplæg til hvordan vi bedst kan hjælpe jer. Estimat af tidsforbrug og forslag til profil(er) der matcher opgaven er inkluderet.
Ud fra tilbagemeldingen på oplægget sikrer vi at løsningen matcher den enkelte virksomhed. Vi aftaler deadlines og opsummerer det hele i en skriftlig kontrakt.

Eksekvering & evaluering

Opgaveløsning i praksis: Vi realiserer planen og rapporterer tilbage undervejs, for at følge op på status. 

Sådan skaber og implementerer vi en løsning der fungerer i praksis. Afslutningsvis evaluerer vi både samarbejdet og resultatet. Fokus er på kundetilfredshed, kvalitet og værdiskabelse.

number_3_1080x1080px
number_4_1080x1080px

Overlevering og forankring

Afrunding, evaluering og overdragelse til virksomheden, så løsningen lever i hverdagen – også når AlfaNordics konsulenter har sagt tak for denne gang.

da_DK