SÅDAN ARBEJDER VI 

– med oversættelser og korrektur

Både resultaterne og samarbejdet skal være af værdi for den enkelte kunde, der vælger at outsource oversættelses- og korrekturopgaver til os. Vi ved af erfaring hvad der er vigtigt og derfor sikrer vi:

  • Kort svartid på alle henvendelser, uanset opgavens størrelse og indhold
  • Klar forventningsafstemning og hurtig etablering af rammen for samarbejdet, så vi kan komme i gang med at løse opgaven
  • Direkte adgang til oversættelses- og korrekturteamets specialister, så vi sikrer effektiv kommunikation.
  • Personlig service og løbende tilbagemelding på fremdrift i opgaveløsningen.
  • Enkel fakturering: Én opgave = èn faktura, medmindre vi aftaler andet.

PROCESSEN

Behovsafdækning og forventningsafstemning

Vi går i dialog med den enkelte virksomhed om behovet for oversættelser og/eller korrektur:  Hvordan foretrækker I at vi leverer på opgaven?
Vi spørger ind og beder evt. om en prøve på teksten, for at forstå hvad I har brug for og hvordan vi bedst kan hjælpe jer.

number_1_1080x1080px
number_2_1080x1080px

Rammerne for samarbejdet

AlfaNordic udarbejder og fremsender et oplæg til samarbejdet, inklusive estimat af tidsforbrug og pris. 

Ud fra tilbagemeldingen på oplægget sikrer vi at løsningen og kvaliteten matcher den enkelte virksomheds behov. Vi aftaler også deadlines og opsummerer det som vi har aftalt i en kontrakt.

Eksekvering & evaluering

Den praktiske opgaveløsning går i gang: Vi gør helt som aftalt og rapporterer tilbage undervejs, for at følge op på status.

Efter afsluttende korrektur og kvalitetstjek sender vi de færdige tekster tilbage til jer.

number_3_1080x1080px
number_4_1080x1080px

Godt i mål

Afrunding og evaluering, så vi sikrer at kunden er tilfreds med samarbejdet og at resultatet fungerer som ønsket  – også når AlfaNordics konsulenter har sagt tak for denne gang.

da_DK