SÅDAN ARBEJDER VI 

– med Medical Device 

Vejen til markedet er kompleks for mange medico-virksomheder – bl.a. fordi QA/RA stiller særlige krav til produkterne og organisationen.

AlfaNordic giver jer overblik over de krav som jeres produkt skal leve op til – uanset om det skal på markedet i EU, USA og/eller Asien. Vi ved hvad det kræver og rådgiver om regulatorisk strategi.
Implementeringen hjælper vi også gerne med, så de interne processer skaber værdi for jer i hverdagen og samtidig er i compliance med gældende standarder og myndighedskrav til kvalitetssystemet.

Vær ajour med den nyeste lovgivning. Tag AlfaNordic med på råd.

PROCESSEN

Behovsafdækning og forventningsafstemning

I dialog med den enkelte virksomhed og vores erfarne specialister kortlægger vi de konkrete udfordringer og behov, og vurderer dem ud fra en faglig vinkel.
Derefter afstemmer vi de gensidige forventninger til løsningen og aftaler næste trin

number_1_1080x1080px
number_2_1080x1080px

Rammen for samarbejdet

AlfaNordic udarbejder og fremsender oplæg til hvordan vi bedst kan hjælpe jer. Estimat af tidsforbrug og forslag til profil(er) der matcher opgaven er inkluderet.
Ud fra tilbagemeldingen på oplægget sikrer vi at løsningen matcher den enkelte virksomhed. Vi aftaler deadlines og opsummerer det hele i en skriftlig kontrakt.

Eksekvering & evaluering

Opgaveløsning i praksis: Vi realiserer planen og rapporterer tilbage undervejs, for at følge op på status. 

Sådan skaber og implementerer vi en løsning der fungerer i praksis. Afslutningsvis evaluerer vi både samarbejdet og resultatet. Fokus er på kundetilfredshed, kvalitet og værdiskabelse.

number_3_1080x1080px
number_4_1080x1080px

Overlevering og forankring

Afrunding, evaluering og overdragelse til virksomheden, så løsningen lever i hverdagen – også når AlfaNordics konsulenter har sagt tak for denne gang.

da_DK