SÅDAN ARBEJDER VI 

– med strategisk rådgivning 

Mange virksomheder med store ambitioner oplever at stå overfor komplekse udfordringer, som organisationen ikke har erfaring med. AlfaNordic rådgiver og hjælper virksomheder i alle størrelser, faser og grene af life science, med at realisere store ambitioner. 

At bryde nyt land kræver mod. At realisere store ambitioner kræver faglige specialister med erfaring og ekspertviden. Nå dine mål. Tag AlfaNordic med på råd.

Vi tilbyder fleksible løsninger og arbejder i trin, som er overskuelige i forhold til den enkelte virksomheds budget og tidsramme. Vores specialister har erfaring med at skabe overblik og leverer resultater igennem alle faser af processen.

PROCESSEN

Analyse og forventningsafstemning

I dialog med den enkelte virksomhed og vores erfarne specialister kortlægger vi de konkrete udfordringer og behov, og vurderer dem ud fra en faglig vinkel.

Derefter afstemmer vi de gensidige forventninger til løsningen og aftaler næste trin.

number_1_1080x1080px
number_2_1080x1080px

Plan

AlfaNordic udarbejder og fremsender oplæg til hvordan vi bedst kan hjælpe jer. Estimat af tidsforbrug og forslag til profil(er) der matcher opgaven er inkluderet.

Ud fra tilbagemeldingen på oplægget sikrer vi at planen matcher den enkelte virksomhed. Vi aftaler også hvilke dele af planen I tager ansvar for og hvad AlfaNordic hjælper med.

Eksekvering og evaluering 

Opgaveløsning i praksis: Vi realiserer planen og rapporterer tilbage undervejs, for at følge op på status.

Sådan skaber og implementerer vi en løsning der fungerer i praksis. Ved afsluttet opgave evalueres der med fokus på læring, best practice og værdiskabelse.

number_3_1080x1080px
number_4_1080x1080px

Overlevering og forankring 

Afrunding, evaluering og overdragelse til virksomheden, så løsningen lever i hverdagen – også når AlfaNordics konsulenter har sagt tak for denne gang.

da_DK