Project Management
& Process

Fra enkelte linjer til hele fabrikker

AlfaNordics projektledelses- og processkonsulenter

I de senere år er den farmaceutiske industri blevet underlagt en lang række ændringer på markedet, med høje forventninger til vækst og præstation. Myndighedskravene stiger, og samtidig stiger forventningerne til endnu hurtigere ”time to market” for nye produkter. Egenkapitalen skal forrentes og investeres i de rigtige projekter, og når beslutningen først er taget, skal projektet styres igennem, til tid, økonomi og kvalitet uden overraskelser i forløbet. Mange virksomheder har også fastlagte rammeforløb og behov for en styreform, som projekterne skal følge for at opnå mindst mulig risiko i gennemførelsen. Planlægning er afgørende for projekterne og bliver essentiel for at få ressourcer og intern bemanding til at gå op med projektets behov.

 

AlfaNordic Project Due Diligence

Vær klar over hvad du køber og få noget for pengene - Tag AlfaNordic med på råd
Skab eller genskab forudsætningerne for at gennemføre dit projekt under kontrol, til tiden, økonomien og til rette kvalitet.
Læs mere om Project Due Diligence

Det kræver dygtige projektledere, som har erfaring fra lignende projekter, har stærke værktøjer til at omfangsvurdere, budgettere, planlægge, udbyde og kontrahere og ikke mindst risikostyre projekter. I andre tilfælde er der behov for specialiserede fagledere eller pakkeejere med vægt på fagteknikken og GMP.

Begge ledelsesfunktioner kræver, at den rette person med den rette kompetence er tilgængelig og har mulighed for at være dedikeret til projektet. AlfaNordics projektledelses- og proceskonsulenter kender den farmaceutiske industris udfordringer og hjælper en række af industriens virksomheder med at lede deres projekter fra konceptudvikling til indkørt fabrik. På den måde kan virksomhederne få de rette projekt- og fagledere til sikker eksekvering af projekterne med fokus på tidsplan, økonomi og kvalitet på ønsket niveau. Og på samme tid minimere brugen af interne ressourcer.

 

Vi kan hjælpe med yderst fagtekniske kompetencer

Vores projektledelseskompetencer dækker bredt inden for den farmaceutiske industri, hvor viden og erfaring med GMP er nødvendig. Fra råvareanlæg og forsyningssystemer over fylde- og pakkelinjer til komplette fabrikker til f.eks. vaccine. Vi har meget erfarne projektledere, der har ledet projekter igennem alle projektfaser og faciliteret samarbejdsprocesser med projektteams sammensat på tværs af lande, kompetencer og erfaring. Desuden fagledere som har en særlig stærk fagteknisk kompetence inden for Automatik, Proces (kemi), Proces (maskin) eller HVAC, og som har lang erfaring som fagledere og er vant til at lede fagdiscipliner og teams.
  • Project Managers
  • Discipline Leaders
  • Costumer Representatives
  • Contract Admission
  • Package Owner
  • Contractor Management

Vi tilbyder projektledere, pakkeejere og fagledere

Projektledelse af farmaceutiske eller biotekprojekter fra idé til færdig fabrik, herunder bygherrerådgivning og udbudsforretning af engineering, total-, hoved- eller fagentrepriser; vi har desuden projektledere, som har GMP, AB92 og FIDIC som speciale. Som en del af projektledelsen eller som en selvstændig ydelse leveres kompetencer inden for programlægning, udarbejdelse af projektplanlægning, konceptudvikling, omfangs- og grænsefladestyring, udbuds- og indkøbsstrategi, herunder sourcing af rådgivere og entreprenører, hovedbudgettering, facilitering af teamprocesser, interessentanalyse, risikoanalyse og -reduktion, planer for systematisk vedligehold, gennemgang af arbejdsmiljø, samt rådgivning ifm. myndighedsansøgninger.
Fagledere som enten kan styre et mindre projekt og team igennem, fordi projektet har særligt faglig tyngde eller som pakkeejere, hvor fagdisciplinen indgår som en del af et større projekt. Vi har dygtige fagledere inden for El og Automatik, HVAC, Forsyning- eller procespakker herunder CIP/SIP og farmaceutiske vand- og dampsystemer.

Tilmeld dig vores Project Management & Process nyhedsbrev

Hvorfor os?

​Vi er en specialiseret konsulentafdeling under AlfaNordic, der betjener den farmaceutiske og bioteknologiske industri. Vi føler os i stand til at konkurrere med virksomheder mange gange vores størrelse af følgende grunde:

  • Vi kombinerer solid ledelsesrådgivning med dybdegående farmaceutisk og bioteknologisk ekspertise, oparbejdet gennem mange års virke i industrien.
  • Vi ansætter dygtige folk, der evner at have mange bolde i luften på samme tid. Kvalitet, hurtighed og eksekvering er nøgleord, der skal sikre en effektivt arbejdsform, uanset om det er som deltager i tværgående teams eller som konsulent for den øverste ledelse.
  • Vi fremmer faglig og personlig udvikling og stræber efter at gøre talentfulde mennesker endnu bedre.
Kontrolleret vækst og stigende effektivitet er ofte nøgleordet for virksomhedens succes og rentabilitet. Disse mål er ligeså ofte virksomhedens vigtigste prioriteter, men kan reduceres eller forsvinde ved daglige forstyrrelser af utilstrækkelige og risikofyldte processer i administration samt produktion. Som samarbejdspartner, vil AlfaNordic være den bedste indenfor området. Vi evaluerer den strategiske risiko og yder organisatorisk rådgivning til hele værdikæden i din virksomhed.

Vores salgs- og leveranceproces

1. Kompetence behov

Kompetencebehovet til den ønskede opgave beskrives sammen med kunden. Eventuelt afholdes et salgsmøde. Kontakt AlfaNordics salg eller en funktionschef.

2. Oplæg og gennemsyn​

AlfaNordic forbereder oplæg, tidsbehov og CV’er til opgaven, samt afsender oplægget til kunden efterfulgt af en gennemgang. Evt. møde for yderligere diskussion af oplægget.

3. Kontrakt

AlfaNordic fremsender kontrakt til godkendelse hos kunden. Kontrakten indeholder økonomi, navngivne konsulenter og tidsforbrug, samt start- og slutdatoer.

4. Start opgave

AlfaNordics konsulenter starter på opgaven på aftalte tidspunkt.

5. Løbende opfølgning

AlfaNordic følger op på konsulenterne og afholder løbende situationsmøder med både kunden og med konsulenterne.

6. Afslutning og kundeevaluering

Opgaven afsluttes til aftalt tid og økonomi. AlfaNordic følger op med kundeevalueringsskema og en afsluttende dialog med kunden.

Kontakt vores Project Management & Process team

Rasmus Kriegel
Partner, Sales
+45 3144 7515
Email
Steen Langgaard Jensen
COO, Management Consulting, Project Management & Process
+45 6124 5169
Email