AlfaNordics Project Due Diligence

Vær klar over hvad du køber og få noget for pengene - Tag AlfaNordic med på råd

Skab eller genskab forudsætningerne for at gennemføre dit projekt under kontrol, til tiden, økonomien og til rette kvalitet.

Få succes med dit projekt

Al erfaring viser, at kontrol med og fastholdelse af formål og indhold fra et tidligt tidspunkt i projektforløbet er en forudsætning for en succesfuld gennemførelse af et projekt. 

AlfaNordic er eksperter med +25 års erfaring inden for life science-industrien og med ledelse af projekter. Vores erfarne konsulenter kan udføre en project due diligence, der hjælper kunden med at sikre, at projektet bliver en succes. 

AlfaNordics Project Due Diligence, er en granskning af et projekt med særlig fokus på de forhold der gør sig gældende i life science-industrien. Den kan udføres enten i en tidlig fase, inden endelige kontrakter med rådgivere og entreprenører er indgået, eller når projektet er i fuld gang.

Som modtager af en Project Due Diligence rapport får du:

 • Et overblik over projektets nuværende status indenfor nedenstående fokusområder
 • Overblik over hvilke faktorer der kan forhindre en succesfuld gennemførelse
 • Et bud på hvor projektet ender ud fra de nuværende forudsætninger
 • Overblik over hvad der skal til for at rette op på evt. uhensigtsmæssigheder, så projektet kan gennemføres i henhold til forventningerne og så fremtidige risici kan kontrolleres 

AlfaNordic tilbyder at gennemføre en Project Due Diligence med følgende fokus:

 • Klarhed over indhold, kundekrav og forventninger
 • Kvalitet, GMP mæssige- og regulatoriske forhold 
 • Økonomi
 • Tidsplan
 • Kontraktopsætning
 • Organisation
 • Risikoprofil
 • Bygbarhed og projektgrundlag 

Er dit projekt i risiko?
Skriv dit navn og e-mail og du vil kunne downloade et værktøj til at risikovurdere dit projekt.

Kontakt os

Ønsker du at vide mere om ovenstående emne? Har du en kompetenceforespørgsel eller en helt konkret opgave, som du har brug for hjælp til? Du er altid velkommen til at tage direkte kontakt til os. 

da_DK