Privatlivspolitik

ALFANORDICS PRIVATLIVSPOLITIK

AlfaNordic A/S [CVR-nummer:31485304] er dataansvarlig for de oplysninger vi indsamler om dig, og vi sikrer at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Vi tager din databeskyttelse alvorligt, og vi har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller dig hvordan vi behandler dine data.

Kontaktoplysninger

Hvis du ønsker at kontakte os angående vores behandling af dine personoplysninger, kan du gøre det på:

Sortemosevej 19, 3450 Allerød, Danmark

NIRAS-GDPR@NIRAS.dk / T: +45 4810 4200

BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Hvis du ikke ønsker at vi behandler disse oplysninger, kan det være problematisk at opretholde og imødekomme eventuelt indgåede aftaler og retslige forpligtelser.

Potentielle kunder

For at du kan blive kunde hos os, er det nødvendigt, at vi indsamler følgende personoplysninger om dig:

 • Navn
 • Virksomhed
 • E-mail
 • Telefonnummer
 • Adresse
 • CVR nr. enkeltmandsvirksomheder

Vi indsamler personoplysninger om kunder til følgende formål: 

 • Muligt fremtidigt samarbejde eller købstransaktion
 • Administration af din relation til os

Vi indsamler disse oplysninger på følgende retsgrundlag:

 • Virksomhedens legitime interesse i at indsamle og opbevare oplysningerne af de potentielle kunder, er at kunne fremme kommunikationen mellem de to parter. Der bliver kun opbevaret oplysninger, som er offentliggjort af den potentielle kunde selv.

Vi opbevarer oplysningerne i det tidsrum lovgivningen tillader, og vi sletter dem når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaringen. Typisk vil oplysninger vedr. potentielle kunder blive slettet efter aftalens ophør eller når korrespondancen anses for ikke at være relevant længere. Dog vil oplysningerne blive opbevaret så længe kundeforholdet stadig bistår.

 • oplysninger om potentielle kunder slettes 2 år efter sidste kontakt eller ved anmodning herom.

 

Kunder

For at du kan være kunde hos os, er det nødvendigt at vi indsamler følgende personoplysninger om dig:

 • Navn
 • Adresse
 • E-mail
 • Telefonnummer
 • CVR nr. enkeltmandsvirksomheder
 • Underskrift

Vi indsamler personoplysninger om kunder til følgende formål:

 • Behandling af dit køb og levering af vores ydelse
 • Administration af din relation til os

Vi indsamler disse oplysninger på følgende retsgrundlag:

 • Behandling sker på baggrund af opfyldelse af kontrakt med kunden og AlfaNordic A/S.

Vi opbevarer oplysningerne i det tidsrum lovgivningen tillader, og vi sletter dem når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Typisk vil oplysninger vedr. kunder blive slettet efter aftalens ophør.

 • Oplysninger om kunder slettes 5 år efter kunderelationens ophør

Leverandører og samarbejdspartnere

For at være leverandør og samarbejdspartner hos os, er det nødvendigt at, vi indsamler følgende personoplysninger om dig:

 • Navn
 • Adresse
 • E-mail
 • Telefonnummer
 • CVR nr. enkeltmandsvirksomheder
 • Underskrift

Vi indsamler personoplysninger om leverandører og samarbejdspartnere til følgende formål:

 • Behandling af vores køb/ydelser
 • Administration af din relation til os

Vi indsamler disse oplysninger på følgende retsgrundlag:

 • Behandling sker på baggrund af opfyldelse af kontrakt med leverandøren og AlfaNordic A/S

Vi opbevarer oplysningerne opbevares i det tidsrum lovgivningen tillader, og vi sletter dem når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Typisk vil oplysninger vedr. kunder blive slettet efter aftalens ophør.

 • Oplysninger om leverandører slettes når garantien på købte produkter er udløbet ellers gemmes oplysningerne i henhold med bogføringsloven.

Jobansøgere

Når vi modtager din ansøgning, vil den blive gennemlæst og behandlet efter følgende forskrifter: 

Ansøgningen med bilag bliver delt internt med relevant personale i rekrutteringsprocessen.

Personoplysninger som fremkommer i rekrutteringsprocessen, vil blive behandlet på følgende behandlingsgrundlag: Samtykke; Der antages at i forbindelse med at ansøgeren selv videregiver sine oplysninger til AlfaNordic, så behandles oplysninger på baggrund af ansøgerens samtykke, og behandlingen vil stoppes i det tidspunkt, hvor samtykket tilbagetrækkes.

Vi gemmer din ansøgning med bilag indtil vi finder den rette kandidat, og rekrutteringsprocessen bliver afsluttet. Herefter vil din ansøgning med bilag blive slettet.

Ved uopfordrede ansøgninger gemmer vi din ansøgning med bilag i 6 måneder, hvorefter de bliver slettet.

Hvis vi gerne vil gemme din ansøgning med bilag i mere end 6 måneder, kontakter vi dig for at få dit samtykke til dette.

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os ved brug af ovenstående kontaktoplysninger.

Konsulentnetværk

Når vi modtager din tilmelding til konsulentnetværk, vil din tilmelding blive behandlet efter følgende forskrifter: 

Kompetencer og CV med bilag bliver delt internt med relevant personale.

Personoplysninger som fremkommer i din tilmelding til konsulentnetværk, vil blive behandlet på følgende behandlingsgrundlag: Samtykke; Det​ antages at i forbindelse med at konsulenten selv videregiver sine oplysninger til AlfaNordic, så behandles oplysninger på baggrund af konsulentens samtykke, og behandlingen vil stoppes i det tidspunkt, hvor samtykket tilbagetrækkes.

Vi gemmer dine oplysninger med bilag indtil du ikke længere ​ønsker at være en del af konsulentnetværk​et. Dine oplysninger vil automatisk blive slette 2 år efter seneste kontakt.

Du vil hver 6 måned blive spurgt om du fortsat ønsker at være en del af konsulentnetværk. Ønsker du ikke længere at være medlem af konsulentnetværk bliver samtlige oplysninger, CV og bilag slettet.

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os ved brug af ovenstående kontaktoplysninger eller ved at benytte dit login til konsulentnetværk.

ØVRIGE OPLYSNINGER OM BEHANDLING

Sikkerhed

Vi har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at forhindre at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Den dataansvarlige sikrer sig, at behandlingen kun kan finde sted, når alle databeskyttelsesprincipper er opfyldt. Jf. Databeskyttelsesforordningen artikel 5.

For at hæve bevidstheden omkring betydningen af ansattes adfærd, bliver der gennemført awareness kampagner med info, quizzer og phishing tests.

Af andre IT-sikkerheds tiltag er der gennemført følgende:

AlfaNordic er meget bevidst om IT-sikkerhed. Både brugernes awareness og IT-afdelingens parathed holdes højt. Servere og Pc’erne og andet kritisk udstyr beskyttes og patches jævnligt… etc.

AlfaNordic har udarbejdet en IT-sikkerheds politik som tager højde for nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.

Dataminimering

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de personoplysninger, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type oplysninger, der er nødvendige at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de oplysninger, vi behandler, kan også være bestemt af behovet for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.  

Vi holder data ajour

Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer, så sørger vi for at opdatere dine persondata. Hvis vi selv bliver opmærksomme på, at data ikke er korrekte, opdaterer vi oplysningerne og giver dig meddelelse om dette.

Videregivelse af oplysninger

Vi benytter en række tredjeparter til opbevaring og behandling af oplysningerne, herunder leverandører af it-løsninger, Activecampaign, Coma Systems, FileShare, Maconomy, Microsoft og Umbraco. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til deres egne formål. I relevante tilfælde videregives data til advokater, banker, offentlige instanser, filialer, revisor, forsikringsselskaber og pensionsselskaber.

Vi anvender kun databehandlere i EU eller tredjelande som har de nødvendige sikkerhedsmæssige garantier, samt virksomheder i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Vi benytter dog i vise tilfælde Amerikanske software og løsninger i forbindelse med den daglige drift. Der bliver fortaget en risikovurdering for hver enkel udbyder.

DINE RETTIGHEDER

 • Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem der modtager data om dig i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.
 • Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.
 • Hvis du mener at de persondata vi behandler om dig er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes. Du bedes være præcis omkring din rettelse ellers vil det besværliggøre vores arbejde og kan i visse tilfælde føre til at vi ikke kan efterkomme din rettelse.
 • I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker et eventuelt afgivet samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.
 • Du har mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet.
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at standse behandlingen af dine persondata. 
 • Du har mulighed for at benytte dig af dataportabilitet, i fald du ønsker dine oplysninger flyttet til en anden dataansvarlig eller databehandler.
 • Vi sletter af egen drift dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige for det formål de er indsamlet til, eller når vi ikke har en retslig grundlag til at opbevare dem længere.

 

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. 

da_DK