Validering af temperaturkontrolleret rum og udstyr

Bliv klogere på AlfaNordics lean baserede valideringsydelse

High quality and time-saving overview - AlfaNordic has developed a cost-effective consulting service within validation.

Validering på en nem måde

Validering af temperaturkontrolleret udstyr og faciliteter kan være både tidskrævende og en dyr proces. Udstyret kan være placeret i forskellige afdelingsrum og styret decentralt. Er lokale krav over tid øget, kan det gøre valideringsopgaven uoverskuelig med leveringsudfordringer til følge.

AlfaNordic har udarbejdet en forenklet proces, hvor kunden bestemmer hvilke validerings dele vedkommende selv ønsker at udføre og hvilke AlfaNordic skal tage ansvaret for. Vi sikrer dig et godt overblik og mulighed for løbende opfølgning og rapportering.

AlfaNordic har udviklet en standardpakke, der lever op til FDA, EU, ISPE og WHO guidelines, hverken mere eller mindre. 

  • Der udarbejdes en mappe pr. udstyr.
  • Der arbejdes i en fast template med mulighed for tilpasning af din virksomhedskrav. 

Som modtager af AlfaNordics valideringsydelse får du:

  • Simpel QA godkendelsesproces; Ét dybdegående review, let sporbarhed, elektronisk sikring af korrekt fast data (serienummer, dokumentnummer mv) da kra, protokoller, testplaner og rapporteringer er fuldstændig ensartet og systematisk bygget op. 
  • Minimum tid til udarbejdelse af dokumentation. Fra CR, risikoanalyse til rapport.
  • Optimeret valideringsproces giver effektiv udnyttelse af konsulentens tid og ikke mindst minimere tiden hvor udstyret tages ud af drift ”downtime”.
  • Kun én kontakt til AlfaNordic. Vi står for det praktiske i samarbejde med jer.
  • AlfaNordic kan tage ansvar for projektet, validering af enkelte områder eller varetage vedligehold af hele udstyrsparker på tværs af afdelinger.

Contact us

Do you want to know more about the above topic? Do you have a competency inquiry or a specific assignment that you need help with? You are always welcome to contact us directly. 

en_US