AlfaNordics Project Due Diligence

Know what you buy and get value for your money – take AlfaNordic's advice

Create or recreate the conditions for implementing your project under control, on time, on budget and at the right quality.

Få succes med dit projekt

Al erfaring viser, at kontrol med og fastholdelse af formål og indhold fra et tidligt tidspunkt i projektforløbet er en forudsætning for en succesfuld gennemførelse af et projekt. 

AlfaNordic er eksperter med +25 års erfaring inden for life science-industrien og med ledelse af projekter. Vores erfarne konsulenter kan udføre en project due diligence, der hjælper kunden med at sikre, at projektet bliver en succes. 

AlfaNordics Project Due Diligence, er en granskning af et projekt med særlig fokus på de forhold der gør sig gældende i life science-industrien. Den kan udføres enten i en tidlig fase, inden endelige kontrakter med rådgivere og entreprenører er indgået, eller når projektet er i fuld gang.

Som modtager af en Project Due Diligence rapport får du:

 • Et overblik over projektets nuværende status indenfor nedenstående fokusområder
 • Overblik over hvilke faktorer der kan forhindre en succesfuld gennemførelse
 • Et bud på hvor projektet ender ud fra de nuværende forudsætninger
 • Overblik over hvad der skal til for at rette op på evt. uhensigtsmæssigheder, så projektet kan gennemføres i henhold til forventningerne og så fremtidige risici kan kontrolleres 

AlfaNordic tilbyder at gennemføre en Project Due Diligence med følgende fokus:

 • Klarhed over indhold, kundekrav og forventninger
 • Kvalitet, GMP mæssige- og regulatoriske forhold 
 • Finances
 • Time schedule
 • Kontraktopsætning
 • Organisation
 • Risk profile
 • Bygbarhed og projektgrundlag 

Er dit projekt i risiko?
Skriv dit navn og e-mail og du vil kunne downloade et værktøj til at risikovurdere dit projekt.

Contact us

Do you want to know more about the above topic? Do you have a competency inquiry or a specific assignment that you need help with? You are always welcome to contact us directly. 

Rasmus Kriegel
Market Director
+45 3144 7515
Email
en_US