AlfaNordics bygherrerådgivning

Build GMP into your facility from the start

Seek AlfaNordic’s advice when you want to build production facilities that match the GMP rules and meet the authority requirements

Skab produktionsfaciliteter der lever op til de regulatoriske krav

AlfaNordic kender de krav, myndighederne stiller til produktionsfaciliteter i life science-industrien. Vi er eksperter i GMP med +10 års erfaring i rådgivning om byggeri i medicinalindustrien. Erfarne konsulenter fra vores team kan vejlede i alle faser af byggeprocessen. 

Vi tilbyder blandt andet:

 • Indføring i GMP-reglerne, bygningsreglementet og myndighedskrav til produktionsfaciliteter
 • Rådgivning i byggetekniske spørgsmål, så du er klædt på til at træffe hensigtsmæssige valg i forbindelse med ny-eller ombygning af produktionsfaciliteter
 • Udvikling af byggeprojekter, inkl. initiale layouts til ansøgning hos Lægemiddelstyrelsen
 • Hjælp til tilladelsesansøgninger hos andre myndigheder
 • Udarbejdelse af samlet projektplan
 • Strategi for eksekvering indenfor deadline og budget
 • Sammensætning af projektteams
 • Project management inkl. ledelse af rådgivere, entreprenører og leverandører som bygherres repræsentant, i forbindelse med udførelsen
 • Daglig ledelse af byggepladsen
 • Kontrakt- og økonomistyring under hele projektforløbet

Hvad er kravene?

De fysiske rammer for produktion inden for life science skal leve op til: 

 • BR18 Bygningsreglementet
 • BEK nr. 1694 af 18/12/2018 om GDP
 • BEK nr. 1358 af 18/12/2012 om GMP 

Samt arbejdstilsynets regler og anbefalinger. 


Dertil kommer en række arbejdsbetingelser som det også er vigtigt at forholde sig til: 

 • AB18 Almindelige Betingelser ved byggeri
 • ABT18 Almindelige Betingelse ved byggeri – totalentreprise 
 • ABR18 Almindelige Betingelser for Rådgivning
 • YBL2018 FRI’s ydelsesbeskrivelser af 2019

Contact us

Do you want to know more about the above topic? Do you have a competency inquiry or a specific assignment that you need help with? You are always welcome to contact us directly. 

Leif Bo Ølgaard
Konsulent
+45 2972 6112
Email
en_US