Mr. Education will be 60 years

In 2011, at the age of 53, Christian Ilsøe is offered to buy into AlfaNordic. He has never been self-employed before. Christian has over 25 years of experience in the pharmaceutical industry, in professional positions and management positions. Among other things, he has been in the Novo Nordisk Group for 21 years and also served as CEO of DS Certification

Thomas Melgaard Petersen og Henrik Linnemann, der i dag ejer AlfaNordic sammen med Christian, har tidligere været i dialog med Christian og opdager efter en opdatering på Facebook, at Christian er på udkig efter nye udfordringer. De er alle 3 tidligere kollegaer, så Thomas og Henrik spørger Christian, om han har lyst til at blive en del af AlfaNordic. Thomas og Henrik er på det tidspunkt i Kina, men de er snart på vej hjem og er interesserede i at starte AlfaNordic op i Danmark. Christian er i tvivl om, hvorvidt han tør tage springet som selvstændig. Han kaster sig ud i det, og her, 7 år efter, hvor han snart runder 60, fortæller han lidt om, hvad det egentlig betyder at tage sådan et skridt på det tidspunkt i livet.


Kan du fortælle lidt om de første spæde skridt i etableringen af AlfaNordic her i Danmark?

Vi starter jo op bogstavelig talt i vores egne køkkener, fordi AlfaNordic ikke var andet end et navn her i Danmark, og det var ikke et navn folk i branchen kendte. Vi havde ikke noget at lave, og vi havde ingen konsulenter. Vi starter med at få skabt kontakt til det gamle netværk – folk vi kender ude i branchen, og relativt hurtigt kommer jeg i arbejde som konsulent hos Riemann, og Thomas får et par opgaver hos Novo Nordisk, men vi vil meget mere, så vi forsætter med at mødes med potentielle kunder og drikke kaffe, til vi får tynd mave. Henrik er fortsat ved at færdiggøre opgaver i Kina.

I løbet af foråret 2012 begynder vi at få lidt flere opgaver ind, og vi projektansætter 2-3 konsulenter, og på den måde øger vi omsætningen en smule. Gennem sommeren får vi bygget det yderligere op, så vi på daværende tidspunkt har en 6-7 konsulenter tilknyttet.


Hvordan var strategien på det tidspunkt?

Simpel. Vi tænkte, vi skulle opbygge et firma. Da jeg stoppede som direktør i mit tidligere job, skriver jeg på Facebook, at nu skal jeg finde nye udfordringer. Henrik ser det, og dagen efter ringer de og spørger, om jeg vil med i AlfaNordic. Jeg syntes, det lød interessant, så de tager hjem fra Kina i en weekend, og vi mødes og laver en forretningsplan. Det vil sige, vi sætter os ned og taler om, hvad det her kan blive til, hvad er det for nogle ydelser, vi kan tilbyde inden for GMP, hvad er det for nogle kunder, vi gerne vil have, og hvor mange mennesker, vi tror, vi kan blive. Efter det havde vi en forretningsplan, der lagde an på, at vi hver især skulle have et forretningsområde i AlfaNordic. Henrik skulle tage sig af validering, jeg skulle have ansvaret for QA, og Thomas skulle stå for projektledelse. Desuden skulle vi udgøre den samlede ledelse, og så var det meningen, at vi hver især skulle have et antal konsulenter i hvert vores område. Det var planen.

“Jeg kan stadig huske, jeg sad på det tidspunkt og tænkte: “Det kommer ALDRIG til at ske””

Thomas var den optimistiske, og jeg var den pessimistiske. Henrik var et eller andet sted imellem. Vi fik lavet sådan en femårsplan i et regneark. Vi fremskrev på det tidspunkt, at vi ved udgangen af 2016 ville toppe firmaet med 32 ansatte. Det var det, vi troede AlfaNordic kunne blive til, hvis vi hver især kunne have 10 konsulenter inkl. os selv inden for vores område. Så passede det med, at vi var 30, og så skulle vi bruge et par stykker til at hjælpe os med bogholderi osv. Jeg kan stadig huske, jeg sad på det tidspunkt og tænkte: “Det kommer ALDRIG til at ske”. Det troede jeg simpelthen ikke på. Så jeg prøvede at tale det ned, men de 2 andre herrer sagde, at det var nok meget rimeligt, og så sagde jeg ok. Så vi lavede en plan, og vi har jo gennem årene bare kunnet se, at virkeligheden har overhalet os gang på gang – altså både ift. hvad det er for nogle muligheder, der er opstået, og ift. hvad er det for nogle kunder og medarbejdere, vi har haft mulighed for at få ind i firmaet.


Hvilken betydning havde det for dig, at I var 3 om det?

For mig var det simpelthen essentielt. Jeg havde kortvarigt tænkt, inden jeg stoppede i min tidligere stilling, om jeg skulle ud og være selvstændig konsulent, men jeg er overbevist om, jeg er bedst sammen med andre. Så jeg var ret klar på, at jeg skulle lave noget sammen med andre. Jeg kendte både Henrik og Thomas ret godt, og jeg tænkte, at med de to fyre, kommer det ikke til at gå helt galt. Det var jeg meget bevidst om, og set i bakspejlet er der ingen tvivl om, at det har været hemmeligheden bag AlfaNordics succes – det at vi har været 3. Tre hjerner tænker bare bedre end 1. Desuden er det jo sådan, at man som menneske nogle gange har en rigtig optur, og andre gange hænger man lidt i bremsen. Når man er 3, kan man hele tiden tage over for hinanden. Så vi har hele tiden haft momentum på, og det har været en kæmpe styrke for AlfaNordic. Så kan man diskutere, om 2, 3 eller 4 er det rigtige tal. Det kommer an på personerne. Man plejer at sige, at 3 er et dårligt tal, men hos os har det været et godt tal.


Kan du huske, hvornår du første gang tænkte, at det her nok skal blive til noget?

Ja, det passer egentlig meget godt med min egen deadline. Jeg havde skrevet i min kalender, at 1. dec. 2012 skulle jeg evaluere min deltagelse i AlfaNordic. Måneder forinden var jeg godt klar over, at jeg syntes, det var enormt sjovt at være i AlfaNordic, og der var masser af energi. Det gik jo godt i løbet af efteråret 2012, hvor vi fik flere og flere konsulenter ombord. Vi havde ansat en sekretær, og flere af konsulenterne var på rigtige ansættelseskontrakter nu. Alligevel satte jeg mig ned d. 1. dec. 2012 og tænkte over det men var jo klar over, jeg ville fortsætte, og så rev jeg simpelthen tanken om, at jeg skulle vende tilbage til et almindeligt lederjob, definitivt i stykker. Så det var ca. 8 – 9 måneder inde i forløbet, at barnet for mig blev født.


Hvis vi ser bort fra strategi, forretningsplan og alt det der, havde I udover det nogen visioner omkring AlfaNordic?

Helt fra starten af har jeg drømt om, at vi bliver kendt for at være dem, man ringer til, når det virkelig brænder et eller andet sted. Vi har det her billede af en gammel kending fra Kuwaitkrigen, som hed Red Adair. Når alle oliebrøndene stod i brand, slukkede man de fleste af dem selv, så stod der 10% tilbage, og ingen kunne slukke dem, bortset fra en mand, nemlig Red Adair fra USA. Så kom der en gråhåret mand på godt 70, og han vidste lige præcis, hvordan man slukkede de sidste 10%. Når han kom, var man klar over, at nu kom specialisten. Vi vil være GMP’ens Red Adair. Vi har haft en del gode eksempler på, at vi er godt på vej; Store opgaver i forbindelse med tilbagekaldelse af medicin, virksomheder der har været udsat for FDA-inspektioner, hvor de har fået rigtigt mange prygl, og andre der har stået med kæmpe GMP-udfordringer med akutte behov. Her rykker vi ud og hjælper dem med, hvad de kan gøre på den korte, den mellemlange og den lange bane. Når vi har løst den slags opgaver og bagefter kan sætte et hak i bæltet, har jeg nogle gange tænkt: “Her var det os, der var Red Adair”, og så bliver jeg bare pavestolt. AlfaNordic er ikke kun et konsulenthus, hvor vore kunder kan hyre en hjælpende hånd til f.eks. at nå deres deadlines. De kan ringe hertil og få akut hjælp, hvis de står med et superkritisk problem. Det synes jeg er mega fedt, for vi går hele tiden efter at være dem, som har specialviden og ikke blot ressourcer. Vi sidder altså med en – synes jeg selv – meget høj viden omkring mere specialiserede emner som f.eks. risikovurdering, inspektionsparathed og tilsvarende.


Uddannelse er et af de områder i AlfaNordic, som du været meget involveret i, og du er kendt for at være en god underviser. Vil du fortælle om, hvad uddannelse betyder for dig?

Jeg ved egentlig ikke, hvor det kommer fra, men helt tilbage til nogle af mine første job, hvor vi havde en drøm om at undervise almindelige procesoperatører i forskellige forhold omkring produktion af enzymer, skete der noget. Alle operatører skulle 8 gange om året have en hel undervisningsdag, og da vi havde 7 hold, så havde vi rigtigt megen undervisning. Kemikerne fik ansvaret for undervisningen. Jeg var kemiker dengang og opdagede hurtigt, det var mægtigt sjovt at undervise, og jeg fandt ud af, at jeg faktisk også var god til det. Så kommer jeg til Novo Nordisk under GMP-krisen, og hele grundlaget for GMP er jo, at de folk, der arbejder i f.eks. produktionen, ved, hvad de arbejder med; De har uddannelse, de har træning, de har viden. Så det blev mit ansvar i de faciliteter, jeg arbejdede i dengang. Derefter kom jeg til NNE. Der var på det tidspunkt masser af mennesker med en stor viden om engineering, men med knap så megen viden om GMP-regler. Så på en eller anden måde har det bare ligget lige til, og jeg har fundet ud af, at folk synes, det er sjovere at arbejde, hvis de ved, hvorfor de skal gøre det, de skal gøre. På den måde får de en forståelse for, hvorfor tingene er, som de er. Det er sjovt at udvikle folk til, at de ved mere end blot det nødvendige for at udføre deres arbejde. Derfor var det også helt naturligt, at det var mig, der her i AlfaNordic tog en del af ansvaret for både vores uddannelsesdage og – sammen med andre gode kræfter i vores virksomhed, fik startet vores inspirationsmøder, kurser hos andre virksomheder og ikke mindst Pharma Academy. Den linje fortsætter jeg nu sammen med bl.a. Frank og Thomas i det nystiftede selskab, AlfaNordic Academy A/S.


Hvordan har I grebet udviklingen af AlfaNordic Academy an inden for den eksisterende forretning, og hvilken rolle har du haft i det?

Siden idéen opstår omkring Pharma Academy – og det gør den mere end 2 år tilbage, Jeg kan huske, Thomas, Henrik, Frank og jeg mødes over en kop kaffe og diskuterer det her med, at branchen mangler folk, og vi taler om, hvad AlfaNordic kan gøre. Frank går hjem og tænker over et koncept, og hen over et par uger får vi beskrevet konceptet mere præcist og får spurgt os selv: “Er det her virkelig noget?”. Frank refererer til mig, så det er naturligt, han diskuterer det med mig. Vi bliver enige om at forsøge at tale med nogle kunder omkring det, og desuden med nogle universiteter, bl.a. DTU. Konceptet for Pharma Academy tager relativt hurtigt form, og vi tager ud og snakker med bl.a. Novo Nordisk i Kalundborg, som vi ved, står og mangler nyuddannede, og her får vi så etableret det første hold på 8 personer. Der er en del, der er interesserede i projektet. Både kunder og nyuddannede, så ikke længe efter laver vi et hold 2, som er godt i gang nu, og vi er i færd med at planlægge hold 3 og 4.

Vi begynder på bestyrelsesniveau at tale om, at det her bør vi give fuldt fokus, og at vi bør passe på ikke at blande det ind i den almindelige konsulentforretning, selv om der er kæmpe synergi mellem konsulentforretningen og Pharma Academy. Derfor arbejder vi på at få Frank frigjort fra hans daværende opgaver, og få ham til at være 100% dedikeret til akademiet, samtidig med at vi 3 ejere er gået fra at være egentlige administrerende direktører til at være bestyrelsesmedlemmer og have ansvaret for strategisk udvikling. Det gør, at vi nu har rigtigt mange kræfter til at få arbejdet med akademiet til at glide uden at belaste AlfaNordics traditionelle konsulentvirksomhed. Jens Holmstrup (CEO, AlfaNordic A/S) er med i bestyrelsen som sammenhæng mellem det nuværende AlfaNordic og den nyetablerede virksomhed AlfaNordic Academy.


Hvilke faktorer tror du har været afgørende for, at Thomas, Henrik og du selv er lykkedes så godt med AlfaNordic?

Jeg tror, at der er flere elementer i det. Jeg var aldrig hoppet med, hvis jeg ikke havde haft et godt kendskab til Thomas og Henrik forinden. Jeg havde 100% tillid til dem. Man bliver nødt til at have tillid til sine partnere, fordi man bruger vældigt megen tid sammen og har mange penge på spil. Man skal kunne stole på, at en aftale er en aftale. Det er stadig et af vores grundprincipper i dag.

Vi har skrevet de nødvendige ting ned i en traditionel aktionæraftale, men vi har faktisk aldrig taget den frem. Vi har fuldstændig tillid til hinanden og har altid orienteret hinanden grundigt. Så overordnet er det et lykkeligt ægteskab, men som i alle ægteskaber, er der jo diskussionspunkter, og vi har da også diskuteret ganske voldsomt, men i sidste ende har vi altid haft den fælles tilgang til det hele, at vi skal have AlfaNordic til at lykkes. Derfor er det aldrig blevet personlige diskussioner. Der har været diskussioner omkring fagligt indhold, hvor vi har været uenige, men vi er blevet enige om, at nu gør vi sådan og sådan.

“Vi har haft evnerne til at finde kompromiset, og her tror jeg faktisk, at alderen har haft en vis betydning.”

Jeg kan huske, jeg var mere firkantet, dengang jeg selv var ung. Vi har alle 3 taget vores kampe i de stillinger, vi har besiddet inden AlfaNordic, så her har vi mere ønsket, at AlfaNordic skulle blive en succes, og det har været større, end at vi personligt skulle have en særlig position. Vi har jo grundlæggende en flad organisation i AlfaNordic, så der har ikke været megen diskussion omkring placeringer.

Vi har helt naturligt qua vores kompetencer haft forskellige positioner i firmaet og forskellige områder at se til. Så vi har haft vore opgaver hver især, og derfor er vi meget sjældent løbet over hinanden. Hvis vi nu alle 3 havde haft et ønske om, at vi skulle sidde og lave nøjagtig det samme, så kunne vi have diskuteret hele tiden, men det har ikke været tilfældet, og det tror jeg, har været vores held.

Børsen Gazelle Landsvinder 2015, AlfaNordic. F.V.: Thomas Meldgaard Petersen, Henrik Bjørn Linnemann og Christian Ilsøe.


Hvordan har I håndteret de situationer, hvor I har været ude på dybt vand. Der er vel opstået situationer, hvor ingen af jer har haft en spidskompetence til umiddelbart at løse givne situationer?

Her har det jo igen været en fordel, at vi har været 3, for så får man diskuteret igennem, hvad der er af risici og udestående. Udover det synes jeg, vi har været gode til at trække på folk, som har haft en specialviden omkring et eller andet. Det har både været ledelseskonsulenter, advokater, revisorer osv. Jørgen Kelkjær, som er vores bestyrelsesformand, har i høj grad også bidraget med meget ifm. nogle af de udfordringer, der er opstået.


Du har været lønmodtager hele dit liv. Kan du fortælle lidt om, hvad der gør, at du overvejer at blive selvstændig som 53-årig?

Når man er 53, og sådan set har været vant til at være lønmodtager og få god, fast indkomst, pension og alt det der, så kan det da være mærkeligt at tænke på at blive selvstændig, men jeg havde faktisk tænkt tanken nogle gange. Jeg kunne godt se på nogle af dem, jeg kendte, som var selvstændige, at, jo de arbejdede meget, men de tjente også mange penge, og der var en vis frihed i det – men sandt at sige, så turde jeg ikke.

Helt tilbage i år 2001 er jeg på det her stifinder- / lederudviklingskursus – faktisk sammen med Thomas. Henrik har også været på det senere. Det er det allerbedste lederkursus, jeg i mit liv har været på, og som vi de facto bruger i AlfaNordic på nogle af vore ledere i dag. Kurset gør faktisk, at jeg begynder at tænke på min egen efteruddannelse, og da jeg er 48, får jeg lov til, af min daværende arbejdsgiver, at tage en Master i organisationspsykologi (MPO) på RUC, som et halvtidsstudie i netop psykologi og organisation. Det, vil jeg sige er med til at forberede mig på det her med at blive selvstændig, men jeg er på det tidspunkt ikke klar til at blive selvstændig endnu, selvom Thomas faktisk spørger mig allerede i 2008, i forbindelse med at han starter AlfaNordic op i Kina.

Jeg talte med Gerd, min kone, om muligheden for at blive selvstændig konsulent. I forbindelse med at jeg stoppede som direktør, satte jeg mig simpelthen en benhård deadline for, hvor lang tid jeg ville trække det. Jeg kom frem til, at jeg ville tjene penge inden for 12 måneder som selvstændig. Ellers skulle jeg søge tilbage og få et chefjob i branchen. I starten tænkte jeg meget over, om det var det rigtige. Hvordan får man struktureret en arbejdsdag, når man er selvstændig? Hvad gør vi nu? Osv. Det var udfordrende på mange punkter. Det var det virkelig.


Et råd fra mange iværksættere går jo på, at det er lettere, når man er ung og ingen forpligtelser har. Var det noget, du tænkte over?

Det er på mange områder en fordel at blive selvstændig som ung, det er jeg slet ikke i tvivl om. Man har friheden til at gøre det, men den frihed kan også være der i 50’erne, fordi ens forpligtigelser altandetlige er blevet noget mindre. Børnene er flyttet hjemmefra, så man kan godt tillade sig at tjene noget mindre i et halvt eller et helt år. I dag er det faktisk sådan, at man kan bruge noget af sin pensionsordning til at starte som selvstændig, hvis man er over 50. Det kunne man ikke dengang. En anden fordel ved at blive selvstændig, når man har været ude på arbejdsmarkedet i mange år, er jo, at man har en stor viden og et stort netværk, så jeg skulle f.eks. ikke starte helt forfra og skabe mig et navn. Navnet havde jeg jo skabt mig som ansat i forskellige virksomheder. Folk kendte mig, så det var ikke svært for mig at tage telefonen og ringe rundt til en del af dem. Nogle af dem sendte mig så andre steder hen, så vi fik lynhurtigt opbygget et kæmpenetværk. Set i bakspejlet gik vi og såede frø i et halvt år, og så begyndte de at spire. Ved udgangen af 2012 – altså 13 måneder efter, jeg var blevet en del af AlfaNordic, var vi 12 ansatte og omsatte for 12 millioner.


Du var 53 år, da du blev en del af AlfaNordic, som i Danmark på det tidspunkt beskæftigede 3 personer. I dag beskæftiger AlfaNordic over 90 mennesker, og du runder snart 60. Hvad tænker du arbejdsmæssigt, at der skal ske for dig nu?

Da vi kommer frem til slutningen af 2016, starten af 2017, tager vi en snak i bestyrelsen om, at det måske vil være en rigtig god idé, at vi (Thomas, Henrik og jeg) koncentrerer os om at fortsætte udviklingen af firmaet. Den måde, vi kan gøre det på, er, at vi 3 undgår at bruge al vores tid på at tilse den daglige drift. Derfor beslutter vi i løbet af foråret 2017 at få ansat en administrerende direktør og indgår en aftale med Jens Holmstrup.

“Det er i høj grad et spørgsmål om kvalitet.”

Det er klart, at det her med, at vi er gået fra at være daglige driftsansvarlige, til at vi i dag alene sidder i bestyrelsen, giver en helt anden fleksibilitet ift. planlægning af vores arbejdsdage. Henrik har taget ansvaret for vores forretning i USA, og jeg arbejder sammen med Thomas på udviklingen af Pharma Academy. Jeg vil stadig have nogle opgaver ude hos kunderne, og desuden er jeg bestyrelsesformand for AlfaNordic Academy og skal sammen med Frank sørge for at få udviklet den del. Min arbejdsdag er blevet mere fleksibel, og på den lange bane er det også en naturlig overgang mod at arbejde lidt mindre. Livet indeholder jo andet end arbejde. Det har jeg været meget bevidst om, lige siden jeg var ung. Jeg mistede min far meget tidligt. Han arbejdede alt for meget og nåede ikke meget andet, før han døde som 56-årig. Så jeg har gjort op med mig selv, at jeg skal opleve mange andre ting her i livet end bare at arbejde. Det har jeg sagt lige fra begyndelsen i AlfaNordic, og det er der fuld forståelse for. Det handler også om den måde, vi arbejder på. Vi holder jo møderne på skype og telefon, så arbejdet behøver ikke være noget, hvor jeg fysisk skal bevæge mig. Jeg kan jo rent faktisk om sommeren, hvor jeg elsker at sejle, godt tage et skypemøde på båden i stedet for at bevæge mig ind til Herlev. Det er klart, der er kundebesøg og alt muligt andet, men det kan jo planlægges. Som med så meget andet er det ikke altid et spørgsmål om kvantitet. Det er i høj grad et spørgsmål om kvalitet.

Facts

Christian har over 25 års erfaring i den farmaceutiske industri, i faglige stillinger og lederstillinger. Han har blandt andet været 21 år i Novo Nordisk koncernen og desuden siddet som administrerende direktør i DS Certificering.

Links

Kontakt Christian Ilsøe

Latest news

en_US