Byg GMP ind fra starten med en bygherrerådgiver

I denne artikel kan du læse om, hvordan en uafhængig bygherrerådgiver kan skabe værdi. Særligt gennem vurdering af enterprisen, og gennem løbende kontrol med fremdriften. Det er især interessant, hvis du har ansvaret for en udvidelse af produktionen, for nye GMP-faciliteter, eller har en enterpriseopgave, der skal løses. Især, hvis I ikke har en etableret projektorganisation eller en projekteksekveringsmodel.

Er du bygherre?

Ordet bygherre leder straks tankerne hen på store byggeprojekter og nye huse. Men en bygherre er i realiteten den, der bestiller og betaler for et byggeri eller anlæggelse i en hvilken som helst størrelse, også selvom du bare opfatter det som et projekt, og dig selv som projektejer. Det kan være, at du skal have faciliteter til fremstilling af medicinsk cannabis, måske skal du udvide din farmaceutiske produktion med et QC-lab, eller du står måske overfor at skulle bygge nye GMP produktionsfaciliteter. Du vil med andre ord ofte stå som bygherre som en del af dit ansvarsområde indenfor den farmaceutiske industri, også selvom du opfatter din rolle som en anden.

Hvad er en bygherrerådgiver og hvorfor skal jeg hyre en?

I Bygherreforeningens Ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning (YBB-18) kan du finde en kort beskrivelse af, hvad en bygherrerådgiver laver:

’Ved bygherrerådgiver forstås en rådgiver, der rådgiver og bistår bygherren i forbindelse med opgavens løsning i samarbejde med bygherrens andre rådgivere og med entreprenørerne.’

Men hvorfor er det er en god idé at have en særlig rådgiver i forbindelse med sit projekt? I denne artikel vil vi forsøge at komme med en lidt mere uddybende forklaring på formålet med en bygherrerådgiver, samt sætte særligt fokus på nogle af de områder, hvor det har en særlig værdi for bygherren. 

Hvem har brug for en bygherrerådgiver?

Ikke alle projektejere har behov for en bygherrerådgiver, ligesom ikke alle projekter har brug for at få lavet et fysisk byggeri. De projektejere der har en egen projektorganisation med projektledere, controllere og indkøbere har ofte også en klart defineret godkendelsesmodel der sikrer at projektet er godt forankret i organisationen, samt at der sikres en passende godkendelsesproces for projekter, inden man forpligtiger sig til den fulde investering. Disse tiltag er med at sikre, at de nødvendige ressourcer såsom tid, penge og bemanding, er til stede i projektejerens egen organisation.

Dog findes der mange organisationer, der ikke løbende har så mange investeringsprojekter, at de har opbygget egen projektafdeling, eller har haft behovet for at have projekteksekverings- eller projektgodkendelses-processer. Sådanne organisationer kan have stor glæde af at hyre en ekstern bygherrerådgiver ind til at varetage projektejerens interesser. Særligt i forbindelse med større investeringsprojekter.

Særligt større investeringsprojekter uden projektorganisation har gavn af en bygherrerådgiver

Det er altså større investeringsprojekter med en projektejer, der ikke har egen projektorganisation, som især har gavn af en bygherrerådgiver.

Men hvorfor så ikke bare købe denne ydelse hos den tekniske rådgiver eller hos arkitekten?

Rollen er beskrevet i ABR18, YBL18 samt YBB18 og er derfor en del af aftalegrundlaget for projekter, der udføres under disse betingelser. Det betyder, at langt de fleste byggeprojekter i Danmark har bygherrerådgiveren som en defineret rolle. Det er oplagt at tænke rådgivning som en samlet ydelse i et projekt, men ved at lade en rådgiver varetage alle rådgivningsroller på et projekt, kan man ende med at lade ’ulven vogte fårene’. Der er mange eksempler på at bygherrerådgiverens nødvendige fokus på at rådgive og understøtte projektejeren bliver udvandet når der skal tages hensyn til rådgiverens egen arbejdsgiver. Det samme gør sig i øvrigt gældende for en byggeledelse, der kommer fra samme firma som den tekniske rådgiver eller arkitekten.

Ydelsen skal ses som en ‘staff augmentation’ af bygherrens organisation. Det er som at hyre en specialist til løse en særlig opgave, og for at sikre uafhængigheden og det fulde fokus på rådgivningsopgaven, bør det være en uafhængig rådgiver.

Hvordan skaber bygherrerådgivning værdi for bygherren?

Ud over den indlysende fordel ved at have en ekstra specialiseret ressource i projektejerens organisation, er der en række andre områder hvor man som bygherre/projektejer får værdi af at have en uafhængig bygherrerådgiver som en del af sit projekt.

Der er nu et ekstra sæt øjne på projektet, hvilket medvirker til at sikre, at der fastholdes et fokus på nogle at de områder, som oftest er årsag til problemer i et projekt. Nedenstående figur viser de fem hovedårsager til at projekter ikke overholder de forventede mål. 

En bygherrerådgiver kan være med til at sikre fokus på ressourcer, styring af ændringer, afklaring af roller og ansvar i projektet og til en vis grad også supportere bygherre omkring defineringen af mål og krav i forhold til projektet. Derved kan bygherren/projektejeren fokusere på forankringen finansiering, forankring og målsætningen. Læs eventuelt vores artikel om project due diligence.

Der er mange eksempler på projekter, der har undervurderet værdien af at have fokus på forankringen. De mest synlige er store offentlige byggerier, hvor der er mange politiske hensyn at tage og mange modsat rettede ønsker. For eksempel er Niels Bohr bygningen på Københavns Universitet et projekt, hvor der er fejlet på mange af de ovenstående parametre. Men også hos private firmaer findes der mange eksempler på projekter, som ikke har haft den fornødne interne fokus. Præcist derfor er der stor værdi i at have den uafhængige specialiserede bygherrerådgiver.

Hos AlfaNordic har vi et team af meget erfarne bygherrerådgivere, der med deres særlige fokus på den farmaceutiske industri kan være med til sikre, at bygherren/projektejeren undgår de værste fælder inden han/hun forpligtiger sig til en større investering. Når beslutningen om et vigtigt projekt er taget, kan vi hjælpe med at komme sikkert igennem, hvad der for mange projektejere er en forvirrende og usikker proces.

Fakta

Hos AlfaNordic har vi et team af meget erfarne bygherrerådgivere, der med deres særlige fokus på den farmaceutiske industri kan være med til sikre, at bygherren/projektejeren undgår de værste fælder inden han/hun forpligtiger sig til en større investering

Links

Seneste nyt

da_DK