Hvordan får du succes med dit projekt?

AlfaNordic har i mere end 10 år arbejdet med projekter i life science-industrien, og har gennem dette arbejde identificeret en række problemstillinger, der ofte resulterer i forsinkelser eller budgetoverskridelser, hvorfor vi har udviklet Projekt Due Diligence. Project Due Diligence er en rådgivningsydelse med fokus på at sikre at de basale forudsætninger for at dit projekt holder og at den rigtige fordeling af ressourcer og ledelsesfokus med videre, er understøttende for projektets fremdrift.

Vi har identificeret 5 overordnede årsager til at projekter bliver udfordret og vil i denne artikel introducere dig til de 5 årsager – samt kort skitsere hvad du kan gøre for at mindske udfordringerne og dermed levere dit projekt til den aftalte kvalitet, tid og økonomi.

Der er forsket en del i hvad det er, der går galt i store projekter. Undersøgelserne og vores egen erfaring viser, er at det sjældent er teknikken det går galt med selv om vi som projektledere og projektejere oftest er mest bekymret for om ’det virker’. Derimod er der mere strukturelle årsager til de problemer, der rammer komplekse projekter. Årsager der ofte udspringer i politik, alternative dagsordner, manglende erfaring med projekteksekvering, etc.

De fem overordnede problemstillinger, vi har identificeret er:

 1. En god forankring i organisationen sikrer rettidig beslutninger:
  Uden opbakning fra hele organisationen og specielt fra ledelsen ender projektet for det meste i et beslutningsmæssigt vakuum der forhindrer rettidige beslutninger. Det er vigtigt at man som projektejer har en governance-struktur der angiver en proces for at sikre forankringen. Er der tale om en organisation der kun sjældent gennemfører projekter, bør en midlertidig struktur indgå som en del af projektplanen helt fra starten af projektet.

 2. Manglende målsætninger og kvalitetskrav skaber uklarhed:
  Ofte mangler der klare målsætninger og kvalitetskrav for et projekt. Dette resulterer i en projekteksekveringsfase, der er lidt som at løbe en maraton uden at vide hvor mållinjen er. For at undgå denne situation er det vigtigt at sikre involvering af projektejer og slutbrugere i de helt tidlige faser af projektet. Ydermere bør målsætningen låses så snart der er opnået enighed om de forretnings- og kvalitetsmæssige mål som projektet skal opfylde.

 3. En god risikovurdering skal bygge på facts – ikke på fornemmelser:
  Realistiske bemandingsplaner, risikovurderinger, tidsplaner og budgetter er desværre ofte en mangelvare i komplekse projekter. Årsagen til dette kan være mange men det bunder oftest i interne politiske forhold der resulterer i alternative dagsordner og afvigelser fra virksomhedens strategier. Det vigtigste man kan gøre er, at anvende en dataunderbygget tilgang til bemandingen, risikovurderinger, tidsplan og projektbudget samt have et overblik over status på disse, der er så tæt på realtid som muligt. 

 4. Mangelfuld kommunikation øger risikoen for, at projektet ikke bliver en succes:
  Uanset hvad man gør for at forberede projektet, deltagerne og ejerne vil en manglende kommunikation mellem projekt, rådgivere, entreprenører, projektejer og brugere formindske chancen for at gennemføre projektet med succes. Har man nogensinde set en sportskamp kender man vigtigheden af rettidig og opdateret kommunikation baseret på fakta.

 5. En god organisation er en forudsætning for at have de rette kompetencer:
  Er man ikke opmærksom på de forskellige krav et projekt udført i fagentreprise ift. et projekt udført i totalentreprise, stiller til projektejer ender man ofte i en situation hvor man mangler de rette kompetencer. Det er derfor vigtigt at tilpasse projektorganisationen til den valgte eksekveringsstrategi tidligt i projektforløbet.

Så hvordan kommer du videre med dit projekt og hvad kan du evt. gøre, hvis ovenstående virker uoverskueligt eller svært at ændre på?

Hos AlfaNordics Projekt Due Diligence, har vi udviklet et koncept til granskning af større og mindre projekter, således at du som sponsor, projektleder eller rådgiver får indsigt i hvad der allerede fungere godt, så du kan fokusere på at få fikset de elementer der skal til for at få en succesfuld gennemførelse af dit projekt.

Størrelsen af projektet er ikke afgørende men de omkostninger der løber på projektet, udgør en større del i et lille projekt ift. et stort projekt. Som udgangspunkt giver AlfaNordics Projekt Due Diligence mest mening i farmaceutiske projekter der indeholder flere elementer såsom byggeri, proces- eller laboratorieudstyr, automation og kvalitetskrav iht. GxP krav. Projekter af denne type er oftest kendt ved en høj kompleksitetsgrad og stor indflydelse på kundens fremadrettede forretning.

Projekt Due Diligence kan udføres i alle faser af et projekt men vi mener at det giver størst værdi enten at lave den i forbindelse med en faseafslutning, f.eks. lave en Projekt Due Diligence af rådgivernes projekt ved afslutningen af Basic Design, inden effektuering af hovedinvesteringen. Selvfølgeligt kan den også gennemføres hvis projektet er i problemer men værdien er større ved en forebyggende indsats.

AlfaNordics eksperter vil i samarbejde med dig granske din projektplan og gennemgå følgende i detaljer:

 • Indehold, kundekrav og forventning
 • Kvalitet herunder GMP eller andre krav
 • Økonomi
 • Tidsplan
 • Kontrakt setup
 • Organisation
 • Risikoprofil
 • Projektgrundlag og bygbarhed

Afhængig af projektets størrelse tager denne proces mellem 1-3 ugers arbejde og resulterer i en Due Diligence rapporter der giver dig:

 • Overblik over projektets nuværende status.
 • Overblik over faktorer der kan forhindre succesfuld gennemførelse.
 • Et bud på hvordan projektet ender med nuværende setup.
 • Overblik over hvad der skal rettes op på, så projektet kan gennemføres i henhold til forventningerne.

Teamet bag Projekt Due Diligence rådgivningsydelsen består af over 10 erfarne projektledere og specialister, således at vi kan granske en meget bred vifte af farmaceutiske projekter fra IT-projekter til større GMP byggeprojekter.

Læs mere på https://alfanordic.com/project-due-diligence/


Kilder:
Metier A/S (Norge): Metierundersøkelsen (2017), Den årlige undersøkelse som beskriver tilstanden til prosjekt-Norge.

Rezvani, A. and Khosravi, P. (2019) ‘Identification of failure factors in large scale complex projects: an integrative framework and review of emerging themes’, Int. J. Project Organisation and Management, Vol. 11, No. 1, pp.1–21.

Fakta

AlfaNordic har identificeret 5 overordnede årsager til at projekter bliver udfordret i denne artikel. Vi har i mere end 10 år arbejdet med projekter i Life science-industrien og har gennem dette arbejde identificeret en række problemstillinger.

Links

Seneste nyt

da_DK