AlfaNordic sender første hold kandidater fra uddannelsen Pharma Academy ud i Life Science industrien

I november 2016 kunne I læse, at vi søsatte et nyt initiativ i samarbejde med virksomheder fra Life Science branchen. Programmet, der hedder Pharma Academy, er et graduate program, der skal bygge bro mellem de studerende på de akademiske institutioner og Life Science branchen.

En tidlig morgen for 2 år siden mødte et hold på 9 unge, forventningsfulde akademiker op på AlfaNordics adresse i Herlev. De var udvalgt mellem 172 ansøgere og skulle med bussen til Vingsted for at deltage i 4 dages Boot Camp ledet af Preben Werther, der er jægersoldat og tidligere uddannelseschef hos jægerkorpset. Boot Campen er første modul af i alt 10 moduler, hvor de unge sideløbende med at arbejde på en medicinalvirksomhed modtager undervisning i fagligt relevante emner indenfor farmabranchen. Det drejer sig f. eks om emner som GMP, kvalitetsforståelse, god dokumentationspraksis, validering, projektledelse og LEAN.

Formålet med uddannelsen er at håndplukke stærke nyuddannede kandidater fra Life Science området, og klæde dem på til en karriere indenfor det GxP-regulerede miljø i farmabranchen. Uddannelsen foregår under overskriften ”Excellence in GxP”.  Som en del af programmet, lægger vi stor vægt på det menneskelige aspekt i læringsprocessen og den personlige udvikling. I forbindelse med opstart af Pharma Academy programmet gennemgår de unge et 4 dages intens team buildings modul, der skal sikre, at de kender deres personlige yderpunkter, når det gælder ledelse under stress, evnen til at tage ansvar for kollegaer og kunsten at sige fra i tide. Ydermere har de alle fået lavet en Insight persontypetest, som de både arbejder med på Boot Campen og på det modul, vi kalder Empowerment. På dette modul varetages emner såsom ledelse, kommunikation, konflikthåndtering og forskellene mellem generation X, Y og Z. Ligeledes tilbydes de hver især coaching under forløbet samt en personlig mentor. Under hele det 2-årige forløb er hver graduate tilknyttet en mentor, som de mødes med hver 14. dag. Hele forløbet afsluttes med det 10. modul, hvor hver graduate afleverer en hovedopgave, der opsummerer hele forløbet. Hver kandidat skal reflektere over, hvad de har lært fagligt, både via modulerne og via deres daglige virke ude på virksomhederne samt deres personlige udvikling. Udover hovedopgaven skal de hver især fremlægge en 15 minutters præsentation, hvor de gør rede for opgavens indhold. Præsentationen vurderes af professor Svend Frøkjær (Department of Pharmacy, Faculty of Health and Medical Sciences, University of Copenhagen) som censor samt deres ledere fra den enkelte virksomhed og fra AlfaNordic Academy.

I fredags, oprandt kulminationen på den tidlige morgen for 2 år siden. De unge forventningsfulde akademikere skulle gøre rede for deres forløb i form af ovenstående eksamen. Det var fascinerende, at høre hver især fortælle om deres udvikling og en særlig ting gik igen for dem alle: De havde lært utrolig meget og var glade for at have fået en helt unik mulighed for at kombinere job på Medicalvirksomhederne med det faglige input fra modulerne. De havde gennemgået en imponerende personlig udvikling godt understøttet af deres mentorer, coachingen og hele samarbejdsdelen. F. eks havde de fået en stærk indsigt i projektopbygning, kommunikation i forskellige projektfaser og hvordan man bliver en god projektdeltager/ projektleder. En af graduatene udtaler:

Pharma Academy har for mig været en rejse uden lige, der har budt på en høj grad af personlig og faglig udvikling. Igennem undervisningsmoduler, mentorforløb og dagligt arbejde ved Novo Nordisk. Ved udgangen af programmet står jeg til at skulle overgå til Novo Nordisk med mange værktøjer og indfriede mål i bagagen samtidig med at jeg er blevet optaget på HIPO som vil være med til at drive min fortsatte udvikling”.

Det var intet mindre end en fantastisk dag for de unge, samt en rørende dag for grundlæggeren af programmet, administrerende direktør Frank Winther-Hinge samt Senior Partner og bestyrelsesformand for AlfaNordic Academy Christian Ilsøe. De skulle sige farvel til de unge, der nu skal stå på egne ben ude på de virksomheder, som de har arbejdet hos igennem hele forløbet. I sin tale udtalte Christian Ilsøe bl.a.: ”Det er med stolthed, at jeg og AlfaNordic ønsker de unge tillykke med uddannelsen ”Execellence in GxP”, efter et veludført arbejde som graduate for AlfaNordic Academy. Stafetten bliver nu givet videre til virksomheder som Novo Nordisk, AJ Vaccines og Bavarian Nordic.Uden dem havde vi aldrig kunne starte dette initiativ. Uden deres vision og ansvar for at give noget videre til den næste generation var Pharma Academy aldrig blevet en realitet. Jeg er rørt og stolt over det ansvar vi har fået gennem dem, at kunne give videns-stafetten videre til alle jer, gennem en gruppe meget dygtige unge mennesker” slutter Christian Ilsøe i forbindelse med diplomoverrækkelsen i Herlev.

Vidensdeling er en af de 5 grundprincipper i AlfaNordic og det er en stor glæde, at det første hold afsluttede programmet i fredags og at vi i mandags kunne ønske det 3. hold velkommen. De mødte ind tidligt om morgenen og var mindst lige så forventningsfulde som det første hold for 2 år siden.

Pga. af den store efterspørgsel på uddannelsen, har bestyrelsen i AlfaNordic Academy valgt et alternativ til det 2-årige Pharma Academy program: Et 9 måneder trainee forløb med undervisning og mentorordning, hvor de unge har hurtigere mulighed for at komme ud i industrien. Programmet hedder ”Life Science Academy” og forventes at starte ved årsskiftet.

Fakta

Pharma Academy er et 2-årigt graduateforløb, der bygger på et tværfagligt samarbejde mellem AlfaNordic Academy, virksomheder fra life science-industrien samt udvalgte universiteter og uddannelsesinstitutioner i Danmark

Links

Seneste nyt

da_DK