AlfaNordic fokuserer på uddannelsesområdet i nyt selskab: AlfaNordic Academy A/S

En selvstændig forretningsenhed i AlfaNordic koncernen, med fokus på uddannelse: Det danske uddannelsessystem skal organiseres, så det i højere grad er i stand til at levere medarbejdere i verdensklasse med de rette kompetencer til hele værdikæden i den danske life science industri – Anbefaling 8, Vækstteamet

AlfaNordic har sammen med kunder og sparringspartnere fra den farmaceutiske industri, oprettet Pharma Academy. Et graduate-team, bestående af unge akademikere, der over et 2-årigt graduateforløb gennemgår 9 ugers undervisning, en 4 dages boot camp med fokus på mentaltræning og løbende sparring med en tilknyttet mentor, samt målrettet og brancherelateret træning. Graduateuddannelsen skal sikre, at de unge nyuddannede bliver klædt godt på til projektledelse el. specialistarbejde i den farmaceutiske industri.

Generelt er uddannelsesområdet i AlfaNordic vokset markant de seneste år med bl.a. kurser, træning og før nævnte Pharma Academy. Efterspørgslen på målrettet GxP undervisning af høj kvalitet gør, at der er brug for at drive uddannelsesområdet som en selvstændig organisation fremover, for at opnå det nødvendige fokus. Flere af vore større kunder vælger at outsource dele af uddannelsen af deres medarbejdere. Det frigør kapacitet hos de enkelte virksomheder, og uddannelsen hos eksterne specialister giver adgang til nyeste know-how indenfor feltet – alt sammen noget, der kan være med til at højne kvaliteten af kerneforretningen, og optimere ressourcerne. For at imødekomme efterspørgslen og skærpe uddannelsesdelen i AlfaNordic A/S, bliver den skilt ud i et selvstændig selskab, AlfaNordic Academy A/S. AlfaNordic Academy vil forsætte udviklingen af Pharma Academy, og ligeledes udvikle og afholde traditionelle high-end GxP-kurser med en uforandret tæt relation til AlfaNordic A/S.

AlfaNordic Academy vil allerede i 2018 tilbyde en vifte af undervisningsmoduler inden for GMP- og GDP-træning i forskellige niveauer. I løbet af 2018 vil vi udbyde yderligere 2 hold via vores graduate program, med fokus på blandt andet IT & Automation i den farmaceutiske industri, samt proces- og robotteknologi. Alt sammen sideløbende med den traditionelle GxP-træning, projektledelse og med praktik for øje.

AlfaNordic Academy arbejder frem mod at etablere sig, som den førende leverandør til vore kunder i den farmaceutiske industri, som ønsker at outsource deres aktiviteter indenfor det kompetencetunge område, efteruddannelse og træning. Vi oplever, at flere virksomheder outsourcer kritiske supportområder som f.eks. computing (cloud computing), distribution, HR-ydelser m.fl. for at kunne koncentrere sig om kerneforretningen, og samtidig sikre en øget kvalitet af kompetenceudviklingen i forretningen.

Frank Winther-Hinge, som har været en nøgleperson i udviklingen af Pharma Academy, udnævnes til Adm. Direktør / Managing Director i AlfaNordic Academy A/S, og kommer dermed til at stå i spidsen for selskabet med reference til bestyrelsen, som kommer til at bestå af Christian Ilsøe som formand (Medejer, AlfaNordic), Thomas Meldgaard Petersen (Medejer, AlfaNordic), Henrik Linnemann (Medejer, AlfaNordic) og Jens Holmstrup (CEO, AlfaNordic).

Frank Winther-Hinge har taget stor del i udviklingen af AlfaNordics uddannelsesområde, og derunder i etableringen af Pharma Academy, som en unik måde at kickstarte unge kandidaters karriere i pharma branchen. Derfor kommer det som en naturlig forlængelse af hans engagement, at han nu sætter linjen for det nystiftede AlfaNordic Academy.

Fakta

Pharma Academy består af et graduate-team, der over et 2-årigt graduateforløb gennemgår 9 ugers undervisning, en 4 dages bootcamp med fokus på mentaltræning og løbende sparring med en tilknyttet mentor, samt målrettet og brancherelateret træning

Links

Seneste nyt

da_DK