Pharma Academy

GMP Production Professional - En helt ny uddannelse hos AlfaNordic, der giver en unik medarbejder til en unik virksomhed. Frank Winther-Hinge, som har ansvaret for at tilrettelægge uddannelsesforløbet, forklarer her i detaljer om det.

AlfaNordics udfordring, som den ser ud nu – og det vi ser rundt omkring hos vores kunder – er, at der er mangel på erfarne ressourcer i industrien. Der er flere steder, hvor man kun får lov til at være ny medarbejder en enkelt dag, fordi der bliver ansat mange nye folk hver eneste dag. Den vækst, vi selv har været igennem de seneste par år, er et meget fint billede af farmabranchen generelt.

Der er akut brug for dygtige folk, og de er svære at få fat på. Vi kæmper om de samme folk. Samtidig er der mange af de unge, der kommer ud fra Københavns Universitet eller ingeniørskolerne, der går lige ud til arbejdsløshed. Det er jo lidt absurd, for vi har virkelig brug for deres ressourcer, men de er naturligt nok ikke klædt fagligt på til hverdagen i farmabranchen. De er dygtige, men har ikke den viden og erfaring inden for branchen, som er krævet.

”Det er nemmere at lave det selv end at lære en anden op”. Den tanke kender vi alle sammen. Den pukkel man i forvejen har, bliver forøget med 20-30%, når man skal lære en anden op. Det kan godt være, at den bliver reduceret en hel del igen senere, men det er for de fleste svært at finde tiden til oplæring, når man i forvejen er hårdt belastet arbejdsmæssigt.

På baggrund af de vurderinger har vi i AlfaNordic tænkt over, hvordan vi griber denne situation an. Vi kunne godt tænke os at tage mere ansvar i forhold til uddannelse af unge. Vi har i forvejen en 5-6 unge i vores virksomhed, som vi har haft, fra de gik ud af universiteterne. De gør det rigtigt godt. De er nogle af de første, der bliver solgt ud, og de bliver forlænget igen og igen hos vore kunder. Så ideen er at få fat i de unge, de dygtige, de empatiske, dem med lederpotentiale og sociale kompetencer. De skal indenfor i vores forretning og fyldes med uddannelse og så videre ud til industrien.

Et anderledes initiativ
Farmaindustrien tager selv en masse unge ind. De har mange nuancer af forskellige graduateprogrammer, de kører rundt i busser og fortæller om deres virksomheder. Det vil vi gerne være et alternativ til. Vi vil sikre, at de unge får en indlæringskurve, der vokser eksponentielt over en kort periode. Vi tror på, at vi kan være katalysator for den indlæring og sætte skub i den den, så en medarbejder med 2 års erfaring i virkeligheden får 5.

Vi går ind og påtager os den opgave. Vi står for rekrutteringen af de unge i samarbejde med skolerne og sikrer os, at det er de rigtige, vi får ind. De bliver ansat hos os for en 2-årig periode, og derefter overtager en af de store farmavirksomheder (som vi kalder sponsoren) i Danmark dem efter et nøje planlagt forløb. I den 2-årige periode er de tilknyttet deres sponsor, men bliver bl.a. undervist af os. Hovedformålet er at få skabt en unik medarbejder til en unik arbejdsplads. Vi har konsulenter hos de fleste store farmavirksomheder. Vi kommer til at fungere som mentorer for de unge, hvilke betyder, at alle de spørgsmål man som ung har i starten, dem bruger man mentoren til. Farmabranchen er jo en branche med mange komplicerede processer og forkortelser og udtryk. Hver 14. dag mødes man med sin mentor, for at skabe en god kontakt, diskutere arbejdsopgaver osv. Når de 2 år er gået, overgår medarbejderen til den pågældende sponsor.

Særligt fokus på de unge
Dem vi har særligt fokus på, er nyuddannede ingeniører, farmaceuter og automatikteknologer. I øjeblikket er vi i tæt dialog med Københavns Universitet, DTU og Københavns Erhvervsakademi. Vi håber, de kan hjælpe med at finde de rigtige kandidater. Uddannelsesforløbet har fokus på alle farmarelaterede emner, og vi kalder uddannelsen GMP Production Professional. Vi tror på, det er win win win. Universiteterne er meget positive over for vores initiativ og vil gerne i tættere dialog med erhvervslivet. De er allerede godt i gang med mange store virksomheder, men vil gerne i dialog med flere mindre virksomheder. For de unge er det en attraktiv afslutning på et langt uddannelsesforløb. De kan gå direkte ud og komme i gang i en virksomhed med en meget målrettet uddannelse, som kommer i en naturlig forlængelse af det, de har lært i skolen. De får mulighed for at arbejde tværfagligt inden for farma, for de bliver klædt ordentlig på til det. Der afholdes et møde om forløbet med sponsoren hver 2. måned.

Desuden bliver man en del af et team, når de unge kandidater mødes på deres uddannelsesdage og i andre sociale sammenhænge, hvor AlfaNordic mødes. Det, at de kan bruge vores konsulenter og hinanden som sparringspartnere, er en meget vigtig del af konceptet.

Et samarbejde mod et højere mål
For AlfaNordic er det vigtigt, at vi får skabt en tilknytning, som ikke bare er et typisk kunde- / leverandørforhold, men derimod et forhold, hvor vi har en fælles mission, der handler om, at få vores unge godt af sted. Det er et samarbejde mod et højere mål. Vi er med til at sikre, der kommer flere veluddannede medarbejdere ud til farmabranchen. Vores Pharma Academy er jo bare et ud af mange initiativer, der bliver sat i gang rundt omkring, men det er et vigtigt initiativ. De unge får lov til at opleve mange af farmabranchens facetter, og når de kommer ud efter de 2 år og bliver ansat hos sponsoren, kender de allerede virksomheden godt. Virksomhederne vil opleve, at det er nogle tunge nyuddannede, der kommer ud til dem med noget i bagagen, fordi de er blevet bakket op hele vejen dertil. De får en meget unik medarbejder ud af det.

Sammenspil med uddannelsesinstitutionerne
Tanken er at uddannelsesinstitutionerne skal fortælle om uddannelsen til de unge på skolerne og deltage i udvælgelsen; vi vil gerne have de bedste i klassen. Det er ikke nødvendigvis dem med de højeste karakterer, men også unge der har gode sociale kompetencer, lederpotentiale og forstår at indgå i teams. Vi håber, vi på et tidspunkt kan nå så langt, at institutionerne også kan være ind over undervisningen. I forlængelse af den traditionelle undervisning kan lærerne komme ud og bidrage med noget, og desuden tage noget med tilbage til skolerne, som kan give et meget direkte billede af, hvordan det er at være ude i erhvervslivet.

Skræddersyede forløb
Vi har lavet et forløb, som er blevet taget godt imod af vores kunder. Det er et udgangspunkt, hvor vi har valgt nogle områder ud, som er gængse for farmaindustrien, men som typisk ikke er noget, der bliver diskuteret ude på skolerne. Og så bliver det hele tilrettet til den enkelte virksomhed.

Vi er administratorer, vi koordinerer udvælgelsen, vi er ansvarlige for de nyuddannede, og vi deltager i undervisningen. Størstedelen af den vil blive fortaget af vores dygtige specialister. Vi står for løn, kontrakter og dialogen med sponsorerne. Virksomhederne betaler, og de får det til en fordelagtig pris. De deltager selvfølgelig også i sidste del af udvælgelsen, når feltet er skærpet ind, og koordinerer jobbene. De har en kvartalsvis snak med de unge og sørger for den nødvendige træning på sitet, så de lærer at gebærde sig, der hvor de skal være.

Q&A med Frank Winther-Hinge om GMP Production Professional


Hvordan er ideen opstået?

Vi mangler selv dygtige konsulenter i vores forretning. Det er et generelt øjebliksbillede i farmaindustrien. Vi har haft held med at få skabt nogle virkeligt dygtige farmafolk. Vi har en 5-6 unge, der stort set kom direkte ud af skolen. De er meget eftertragtede, så vi vil gerne have nogle flere af dem her hos os. Det nytter bare ikke noget, at vi får nogle flere ind, hvis vi ikke får proppet noget erfaring i dem. Så det er det, vi har haft meget fokus på. De skal klædes ordentlig på. Desuden er vi blevet så store nu, at vi også har et ansvar for at kunne tilbyde unge nyuddannede noget mere.


Hvor mange kandidater søger I nu?

Vi starter ud med et hold på 8 graduates her til september. Vi har kontrakter til 4 af dem, og så tager vi selv 4 ind. De 4, vi selv tager, de bliver hos os efterfølgende og kommer til at blive hard-core konsulenter. Vi er stadig i gang med rekrutteringsprocessen, så det er selvfølgelig spændende at få nye kandidater ind.


Hvor gamle er de?

Typisk omkring 25 år.


Hvor svært bliver det at finde kandidater?

Jeg tror ikke, det bliver svært; ud fra den betragtning, at man kommer ind som ung i en virksomhed, hvor der er to parter, der varetager ens interesser. Du har en virksomhed (AlfaNordic), som har stort fokus på dig, og du har en virksomhed (sponsor), som du skal videre til, når uddannelsen er slut – som også arbejder for dig. Begge vil gerne have, du bliver en succes. Og så er lønnen konkurrencedygtig. Desuden er vores erfaring med de unge, at de vil rigtigt meget og har et drive der bærer dem frem.


Kan man søge uddannelsen?

Ja, man kan godt søge. Jeg sidder faktisk og laver en jobbeskrivelse nu. Den kommer op på vores hjemmeside og ud på skolerne, selvom vi regner med, at de fleste i denne her omgang kommer til at være udvalgt af skolerne.


Laver I kontrakt med de unge?

Ja, men de kan principielt stoppe, når de vil. Man kan jo ikke tvinge nogen til at blive, og det er vi heller ikke interesserede i. Det vi garanterer over for sponsoren er, at den studerende er minimum 2 år hos dem efter de stopper hos os, ellers er vi forpligtede til at skaffe en anden. Der vil desuden være en økonomisk gevinst (stay-on bonus) for de unge i at blive hos virksomheden.


Hvordan er interessen hos virksomhederne?

Lysten til det her er ret stor, men fra lyst til underskrift er der stadig lidt vej. Vi er jo stadig en forholdsmæssig lille virksomhed, så der er en naturlig skepsis med hensyn til, om forventningerne indfries. Når vi kommer ud med et ambitiøst projekt som det her, så handler det jo om, hvorvidt de tror, vi er i stand til at fylde al den uddannelse i de unge, som vi siger. Så det er det, vi nu skal ud og vise, vi kan.

Vi har konsulenter ude i rigtigt mange virksomheder. Hvis en virksomhed skriver kontrakt med en af de unge, vil det typisk være en af de konsulenter, der allerede er i deres virksomhed, der indtræder i rollen som mentor, så det bliver en, der allerede kender virksomheden godt. Det er der flere fordele i. Mentorerne er jo folk, som er plus 40. De har typisk 20 års erfaring i farmabranchen fra en bred vifte af virksomheder. Det er al den viden, der bliver fyldt ind i de unge. Jeg har ikke hørt en eneste, der har sagt, at de ikke tror på projektet, men der er mange, der gerne vil se nogle resultater, før de forpligter sig til noget.


Hvilke virksomheder har I fokus på?

Det er i første omgang flere af de store virksomheder i farmabranchen herhjemme, men på sigt også de mindre. Lige nu vil vi helst have, at der er flere unge i samme virksomhed, for at skabe en fornemmelse af holdånd – at man er en del af et team.


Hvad sker der, hvis virksomheden pludselig ikke længere har brug for den unge?

Skulle det ske, at en virksomhed ikke har brug for den unge efterfølgende, så hjælper vi den unge til, i samarbejde med virksomheden, at lande det rigtige sted. Måske et andet sted i virksomheden.


Hvad består undervisningen af?

En gang i kvartalet tager vi nogle relevante emner op. Så kommer de unge ind og deltager i klasseundervisning på 3-5 dages varighed med afsluttende tests, der skal sikre, at undervisningen er forstået.

Hvad adskiller AlfaNordics GMP Production Professional fra et almindeligt graduateprogram?

Kort sagt, får man en unik medarbejder til en unik afdeling. Tidligere graduateprogrammer, jeg har set, forløber ved, at man hyrer en 10-20 unge ind, og så kommer de rundt i forskellige afdelinger i virksomheden. De er som regel tilknyttet en HR-afdeling. Så er man 6 mdr i afd. X og 6 mdr i afd. Y, men der er ikke noget supplerende undervisning i det. Det er learning-by-doing.

Hos os får de løbende en specialiseret undervisning. De er mandsopdækkede i 2 år, hvor de får rigtigt megen erfaring, fordi de får erfaringsudveksling med den mentor, der bakker dem op. De får et supplement i undervisningen, som er baseret på faktiske cases fra virkeligheden, som vi er i en helt særlig position til at undervise i. Udover deres mentor, har de også et bagland, som på nuværende tidspunkt består af mere end 60 konsulenter. Vi går meget ud af at skabe tætte bånd i virksomheden, og det fællesskab bliver de unge selvfølgelig også en del af. Så de får ikke kun en mentor, men et større beredskab bag sig. Det er medarbejdere, som kommer fra mange forskellige virksomheder inden for farmabranchen, bestrider alverdens forskellige kompetencer, og er med til at gøre, at den erfaring de unge får, strækker sig langt ud over det, de laver i de enkelte virksomheder.

Inden de stopper hos os, laver vi sammen med sponsoren en udviklingsplan, af en varighed på typisk 2 år. Det betyder, der ligger en underskrevet udviklingsplan, så der bliver taget hånd om dem, selv efter de officielt har sluppet AlfaNordic. Det er ikke blot et traditionelt udviklingsforløb med MUS-samtaler (medarbejderudviklingssamtaler), men en proaktiv udviklingsplan, der handler om at få den unge til at lande helt rigtigt i virksomheden.


Hvor meget dyrere bliver det for virksomhederne?

Det bliver ikke dyrere. Nærmere tværtimod, hvis man kigger på det lange perspektiv. Virksomhederne betaler faktisk kun for en konsulent, og da der er tale om unge kandidater er timeprisen tilsvarende mindre end for en ældre konsulent. Man kan tænke sig, at en virksomhed som har brug for ressourcer, bruger en masse tid, kræfter og penge på at ansætte og oplære. Det er jo ikke sådan, at der er en pulje af medarbejdere, der bare står klar. De skal bruge kræfter på at finde dem, der allerede er på arbejdsmarkedet. Det er ikke dem, vi tager fat i. Vi tager fat i de unge. Dem som ikke har prøvet andet end at gå ud af skolen. Dem er der en del flere af.

Vi tager ikke ekstravagante priser for dem. Det, der ligger i det for os, er volumen, og så vil vi gerne bidrage til, at der kommer flere dygtige konsulenter på markedet. Vi mangler jo selv konsulenter, og vil gennemføre samme program internt, så hvorfor ikke også tilbyde det til vores kunder til en fordelagtig pris? Samtidig får de en medarbejder, som bliver deres efter 2 år. Det der typisk er dilemmaet for vores kunder, når de hyrer en konsulent, og når de på et tidspunkt ikke skal bruge konsulenten længere, er, at så bliver noget af den tillærte viden jo sammen med os. Konsulenten tager den med. Med AlfaNordic Academy forpligtiger vi os til, at al den viden, vi har omkring den pågældende virksomhed, alt det de unge lærer undervejs, det bliver hos kunderne. Så de unge kan faktisk betragtes som et investeringsbevis – en aktie, som kunden køber, og som meget gerne skulle stige i værdi. Det må siges at være en investering.


Hvad mener I med en unik medarbejder?

Den unikke medarbejder opstår dels ved, at vi har en konsulent i den pågældende virksomhed – en der allerede kender de processer, der er i virksomheden, og som vil fremstå som mentor for den unge graduate. Konsulentens viden vil blive projekteret over på den unge medarbejder, som hurtigt får en unik forståelse af virksomheden. Desuden vil den løbende uddannelse, vi giver de studerende, være bundet op på den specifikke virksomhed og de problematikker, der arbejdes med. Uddannelsen er skræddersyet i forhold til det.

Samtidig arbejder den unge kandidat hos virksomheden i 2 år, sideløbende med uddannelsen. Det er altså ikke bare en konsulent. I bund og grund kan man sige, at virksomheden har udliciteret introduktionsforløbet til os, mens vi fylder uddannelse og erfaring i den unge, indtil virksomheden en dag overtager en toptunet, meget erfaren og unik medarbejder.

Fakta

I Pharma Academy vil du arbejde som konsulent hos den virksomhed, som du efter 24 måneder kan blive en del af. Undervejs vil både vi i AlfaNordic Academy og virksomheden støtte op om din faglige og personlige udvikling.

Links

Seneste nyt

da_DK